Digital Transformation

Artikelen

Artikelen
Titel & samenvatting Download PDF Pagina's/Grootte
De ‘New Retailer’

Consumenten stellen in dit digitale tijdperk steeds meer eisen: aan assortiment, flexibele (af)leveringskeuzes en de offline en online integratie. Uit de jaarlijkse wereldwijde klantinterviews van CGI blijkt dat zo’n 75 procent van de retailers de omslag naar omnichannel nog niet volledig heeft gemaakt. Hoewel de klant het wel verwacht, is er dus vaak nog geen ‘omni’-ervaring. Maar hoe dan wel?

Meer informatie…
De ‘New Retailer’ 1 / 117 KB
Marko Kruithof (Stedin): De roep om nieuwe basisregels

Dit voorjaar organiseerde CGI samen met ontmoetingsplatform Flevum de Round Table ‘Omarm de energietransitie!’. Drie sprekers blikken in een artikelenreeks terug én vooruit. Met in dit eerste deel: Marko Kruithof, oud-directielid bij Stedin.

Meer informatie…
Blockchain helpt Groningse inwoners met schulden

De Gemeente Groningen ontwikkelde samen met CGI een blockchaintoepassing voor het verbeteren van de schuldhulpverlening.

Meer informatie…
Blockchain helpt Groningse inwoners met schulden 2 / 268 KB
Digitale transformatie heeft aandacht van RvB’s

Een op de praktijk gestoelde visie op digitale transformatie en een heldere kijk op hoe digitalisering bij organisaties zijn beslag krijgt.

Meer informatie…
Digitale transformatie heeft aandacht van RvB’s 7 / 472 KB
Dynamisch Case Management: Bouwstenen voor digitale dienstverlening

Overheden kunnen met Dynamisch Case Management efficiënter digitaliseren door standaardprocessen te hergebruiken. CGI introduceert een digitale marktplaats voor ICT-oplossingen.

Meer informatie…
Dynamisch Case Management: Bouwstenen voor digitale dienstverlening 445 KB
De drietrapsraket van emerging technologies

Marieke de Bie is als Director Consulting Services verantwoordelijk voor Emerging Technologies binnen CGI Nederland. Haar visie op zowel het belang van opkomende technologieën als de uitdagingen die ze meebrengen is even helder als concreet.

Meer informatie…
De drietrapsraket van emerging technologies 142 KB
Op weg naar de slagvaardigheid van een startup

Digitale transformatie is het hete hangijzer waarmee veel bedrijven zich nog geen raad weten. Experts Rolf Meester en William Rice van CGI zetten uiteen waarom.

Meer informatie…
Op weg naar de slagvaardigheid van een startup 2 / 133 KB
Niet afwachten, niet aarzelen, maar blijf in beweging!

Volgens CGI-er Geerten Peek vraagt de huidige dynamische retailmarkt om een klantgerichte visie en road map. Dit pad zal niet vastomlijnd zijn, maar het zetten van deze eerste stap (en steeds weer een volgende) is wél cruciaal om te overleven.

Meer informatie…
Niet afwachten, niet aarzelen, maar blijf in beweging! 1 / 161 KB
Burgernet 2.0: Continu in contact met burgers

Met Burgernet – een samenwerkingsverband tussen gemeente, burgers en politie – helpen inmiddels ruim twee miljoen paar extra ogen en oren de samenleving veiliger te maken. Het systeem kan ook worden ingezet voor brede burgerparticipatie. Dat ondersteunt de overheid bij haar digitale transformatie.

Meer informatie…
Burgernet 2.0: Continu in contact met burgers 1 / 254 KB
Regisseur van digitale transformatie. Hallo CDO!

Veel bedrijven investeren in de functie en positie van een CDO, de Chief Digital Officer (of Chief Data Officer) als regisseur van digitale transformatie.

Meer informatie…
Regisseur van digitale transformatie. Hallo CDO! 2 / 459 KB
Coalities tegen culturele barrières

In 2016 zetten CIO's digitale transformatie op de agenda als een geïntegreerd proces dat ieder onderdeel van de organisatie aangaat.

Meer informatie…
Coalities tegen culturele barrières 1 / 122 KB
Regie op strategic sourcing: Enter CDO?

De positie van de CIO evolueert naar die van CDO, een rol die meer digital, data- en insight gedreven is, met aandacht voor nieuwe businessmodellen.

Meer informatie…
Regie op strategic sourcing: Enter CDO? 95 KB
De sleutel tot een goede regie op digitale transformatie

Artikel van CGI'ers Leon Dohmen en Wouter Geurts in AG Connect over digitale transformatie.

Meer informatie…
De sleutel tot een goede regie op digitale transformatie 2 / 156 KB
Omnichannel: digitaal is ook niet alles

Omnichannel dienstverlening, alle informatie op één plek.

Meer informatie…
Omnichannel: digitaal is ook niet alles 1 / 306 KB
Sourcing in tijden van digitale disruptie

Vuistregel Strategic Sourcing: wie de slimste verbindingen legt in een – vaak internationaal – netwerk van leveranciers en samenwerkingsverbanden, wint.

Meer informatie…
Sourcing in tijden van digitale disruptie 1 / 137 KB
Topmanagement sleutelfactor in digital-first beleid

Transformational outsourcing versnelt digitale transformatie en kan budget vrijmaken door het rationaliseren en optimaliseren van oude IT. Lees het artikel!

Meer informatie…
Topmanagement sleutelfactor in digital-first beleid 3 / 2 MB
Het nieuwe inloggen: Bring Your Own ID

Hoe zorg je voor een veilige, gebruiksvriendelijke en duurzame manier van inloggen? Dit kan met de Bring Your Own ID oplossing van CGI.

Meer informatie…
Het nieuwe inloggen: Bring Your Own ID 2 / 602 KB
Cybersecurity nauw verweven met digitale DNA

Artikel van Eelco Stofbergen over de gevolgen van digitale transformatie voor cybersecurity. Hij schetst 5 voorwaarden voor informatiebeveiliging. 

Meer informatie…
Cybersecurity nauw verweven met digitale DNA 1 / 2 MB
Industrie 4.0: Tijd van experimenteren is voorbij

Iedereen heeft het over digitale transformatie en buzzwords als Industrie 4.0. Digitaal transformeren is voor organisaties een must. Maar hoe doe je dat?

Meer informatie…
Industrie 4.0: Tijd van experimenteren is voorbij 1 / 689 KB
De hele waarheid over robots

Is robotisering een bedreiging voor de werkgelegenheid? Lees het artikel dat CGI-ers Rolf Meester & Hans van Veen schreven in BoardroomIT. Download nu!

Meer informatie…
De hele waarheid over robots 1 / 2 MB
Eén weg in het woud van inlogmiddelen

Het aantal manieren om in te loggen voor online dienstverlening groeit. Met Bring Your Own ID (BYOID) introduceert CGI de nieuwe manier van toegang verlenen.

Meer informatie…
Eén weg in het woud van inlogmiddelen 1 / 259 KB
Digitale transformatie: bedrijf en burger willen gemak

Hoe de overheid de slag kan maken van een uitvoerende naar een adviserende overheid, die optimaal aansluit bij de leefwereld van burgers en bedrijven.

Meer informatie…
Digitale transformatie: bedrijf en burger willen gemak 2 / 349 KB
CGI Global 1000 Infographic

Infographic toont dat senior leiders in business en technologie op basis van 5 wereldwijde trends de noodzaak zien om digitale transformatie te versnellen.

Meer informatie…
CGI Global 1000 Infographic 1 / 387 KB
CGI Global 1000 Presentatie

Een presentatie over de CGI Global 1000 met inzichten uit de interviews met senior leiders in business en technologie, wereldwijd.

Meer informatie…
CGI Global 1000 Presentatie 12 / 1 MB
Intrusion Detection Systems blijven onmisbaar

Intrusion Detection Systems blijven onmisbaar. Stevige afweer houdt meeste problemen buiten de deur.

Meer informatie…
Intrusion Detection Systems blijven onmisbaar 2 / 614 KB
Bestuurders moeten cybersecurity-kloof dichten

De kloof tussen de bescherming van een traditionele cybersecurity-benadering en de cyberdreiging uit de praktijk wordt steeds groter, ook in Nederland.

Meer informatie…
Bestuurders moeten cybersecurity-kloof dichten 1 / 400 KB
Cybercrime vraagt om nog slimmere, zichzelf beschermende netten

Slimme oftewel digitale energienetten brengen het risico van cybercriminaliteit met zich mee. Het antwoord daarop? De netten moeten in de toekomst nog slimmer worden om cybercriminelen zo voor te blijven. 

Meer informatie…
De veiligheid van het Internet of Things (IoT)

Met het Internet of Things (IoT) lopen we het risico alle fouten uit het verleden opnieuw te maken, ook in securitymanagement, aldus Eelco Stofbergen van CGI.

Meer informatie…
De veiligheid van het Internet of Things (IoT) 2 / 293 KB
TU Delft Hyperloopteam succesvol tijdens internationale wedstrijd

CGI heeft samen met haar klanten (DHL, NS & Rijkswaterstaat) een expertteam geformeerd dat voor TU Delft’s Hyperloop team inzetbaar is als sparringpartner. 

Meer informatie…
Internet of Things biedt kansen voor de energiesector

Internet of Things functionaliteiten worden meer en meer toegepast in de energiesector. Deze trend heeft vele voordelen voor consumenten en energiebedrijven.

Meer informatie…
Internet of Things biedt kansen voor de energiesector 1 / 2 MB