In 2050 wonen en werken rond de 9 miljard mensen in onze steden. Om deze stedelijke omgevingen op een duurzame wijze leefbaar, toegankelijk en productief te houden, kunnen we gebruik maken van allerlei slimme ICT-oplossingen. Een zogeheten ‘Smart City’ bouw je echter niet in je eentje. Het is een proces van co-creatie. Fujitsu en CGI bundelen daarom hun krachten, putten daarbij uit hun rijke ervaring in metropolen als Barcelona en Rotterdam en richten nu hun pijlen op het noorden van Nederland. Lees meer...

In de huidige discussies omtrent de ontwikkelingen in de pensioensector blijft een belangrijk element consequent onderbelicht, namelijk om ICT meer te zien als oplossing dan als kostenpost. De huidige discussies worden altijd gevoerd omtrent belangrijke thema’s zoals de financiering van het pensioenstelsel op langere termijn (met daaraan verbonden de verschuiving van de pensioenleeftijd), het afschaffen van de doorsneesystematiek, de dekkingsgraden, de individualisering, de veranderingen in de arbeidsmarkt, de veranderingen in wet- en regelgeving, en de verlaging van de uitvoeringskosten. Lees meer...

Ongeveer 4,5 procent van de 115 miljard KWh die wij jaarlijks aan elektriciteit gebruiken, raken we kwijt aan netverlies. 20 procent daarvan komt door fraude en energiediefstal. Naast het veiligheidsrisico door geknoei met elektriciteit voelen we dit verlies allemaal in onze portemonnee: de kostenpost wordt doorberekend op onze energierekening. Zaak dus om netverlies door energiediefstal tijdig te detecteren. Hoe? Met scherpere analyses en slim(mer) omgaan met data. Een blog over nieuwe kroost, hennepoogst, oplettende monteurs én slimme meters. Lees meer...

Pages

Subscribe to RSS - blogs