Laurens Lapré

IT is niet langer een enabler, maar een innovatiedriver

Jaarlijks voert CGI een groot klantonderzoek uit. Voor de editie van 2018 hielden we in totaal meer dan 1.400 gestructureerde interviews met klanten en prospects, waarvan 78 binnen de Transport, Post en Logistiek (TP&L). Eerder schreef mijn collega Hans Moonen al over deze interviews en haalde daarbij drie trends aan. In dit blog ga ik in op de veranderende rol van IT binnen de sector. Niet langer is het een enabler: IT is in groeiende mate een belangrijke driver van innovatie.

Maar voordat ik daar verder op in ga, eerst iets over de klantonderzoeken. Ze zijn namelijk cruciaal voor CGI en onze denkwijze. Goed luisteren naar onze belangrijkste drie stakeholders (medewerkers, klanten en aandeelhouders) is een essentieel onderdeel van de filosofie van CGI. Het maakt het mogelijk om sectoren met elkaar te vergelijken en (langjarige) trends te ontdekken. Alleen zo ontstaat een 360-graden perspectief op de wereld waarin we ons begeven.

In dit blog vat ik enkele uitkomsten van deze gesprekken samen. Zo ontstaat een goed beeld van de (TP&L)-sector. En vooral ook van de verschillen binnen deze sector. De verschillen in de opvattingen van business en IT-leiders bijvoorbeeld.

Hiaten tussen de beoordelingen van de business en beoordelingen van IT-leiders

IT-leiders zoeken momenteel volop naar nieuwe manieren om IT digitaal te transformeren en in het hart van bedrijfsprocessen en innovaties te plaatsen. Tegelijkertijd worden zij uitgedaagd nog een stap verder te zetten en diensten te leveren die het bedrijf als hoogkwalitatief en kosteneffectief beschouwt. Als we kijken hoe enerzijds de business en anderzijds de IT-leiders de waarde van IT-services beoordelen, bestaan er in de TP&L-sector aanzienlijke hiaten. Deze zijn groter dan de hiaten die we – wereldwijd – zien in andere sectoren. De grootste verschillen deden zich voor op het gebied van IT en de aanpassing van bedrijfsactiviteiten, alsmede de levering van kosteneffectieve diensten.

‘Just in time’ versus langere planning horizon

Bovenstaande roept de volgende vraag op: waarom zijn er nou juist in de TP&L-sector de grootste tevredenheidshiaten tussen de bedrijfskant en de IT-kant? Transport & Logistiek is een markt die sterk gericht is op de fysieke aspecten van transport. Hoewel voor grootschalige logistieke operaties duidelijk IT-ondersteunde planningsfuncties met een lange planningshorizon nodig zijn, maken veel kleinere organisaties nog steeds gebruik van 'just-in-time' operationele planning.

Een interessant voorbeeld hiervan is de trend om kosten te besparen (en het milieu te ontzien) door over te schakelen van ‘over de weg’ naar zee- en binnenvaartvervoer, zoals onder meer gebeurt tussen Rotterdam en Deventer. Het grootste struikelblok blijkt niet de schaalvergroting die nodig is om van vrachtwagen naar binnenschip te gaan, maar het feit dat het binnenvaartvervoer weken van tevoren gepland moet worden. Iets dat de meeste logistieke organisaties, die zich alleen richten op ‘over de weg’-transport, soms niet kunnen leveren. Zij plannen immers vaak dagelijks. Hoe langer de vereiste planning horizon, hoe meer de logistieke organisatie zich bewust wordt van de noodzaak van IT om de activiteiten te ondersteunen.

IT is geen enabler meer

In veel gevallen is de IT-ondersteunende functie in deze organisaties niet snel genoeg meegegroeid. IT wordt vaak nog steeds gezien als een enabler en niet als een innovatiedrijver. Nu de congestie in steden en op corridors steeds groter wordt, de druk op de marges in de logistieke markten toeneemt en de vraag van verladers groeit, moeten veel logistieke IT-organisaties snel opschalen om zich aan te passen aan de toenemende vraag van hun bedrijf.

Innoveren door beschikbare data in de organisatie écht te gaan gebruiken

Steeds meer marktleiders op het gebied van transport, post en logistiek ontdekken de voordelen die verborgen liggen in hun operationele gegevens. Van real-time gegevens van transportvoertuigen tot activa-gerelateerde gegevens van wegen en distributiecentra. Deze gegevens bevatten veel uitgangspunten voor het optimaliseren van transportactiviteiten en het gebruik van voorspellende analyses om downtime te minimaliseren. Maar veel organisaties gebruiken deze gegevens nog niet structureel voor deze doeleinden. Door de druk van de markt komt hier nu echter snel verandering in.

De belangstelling voor algoritmische automatisering voor de verwerking van grote hoeveelheden gegevens en kunstmatige intelligentie (AI) neemt eveneens toe. Meer dan de helft van de ondervraagde transport-, post- en logistieke managers onderzoekt momenteel het potentieel van deze technologieën. Zij willen deze toepassen op hun processen en bedrijfsmiddelen en onderstrepen zo het belang van technologie om de betrokkenheid van klanten en operationele efficiëntie te verbeteren.

.. en de nieuwste technologieën 

We zien dat Digitale Transformatie de drijvende kracht is achter veel nieuwe bedrijfsinnovaties in de markt. 

Hieronder is een voorbeeld van IT-gedreven innovaties waarin onze klanten op dit moment interesse tonen. Afhankelijk van de verschillende niveaus waarin ‘transport en logistiek’ zich bevindt, zien we bepaalde onderwerpen steeds vaker terugkomen in de sessies die wij met klanten uit de sector hebben.

Bovendien neemt de belangstelling voor (emerging) technologieën voor blockchain- en machine learning toe. AI en machine learning worden meestal gebruikt naast geavanceerde analyses om de datagestuurde besluitvorming voor deze nieuwe functies verder te versterken. Want voor succes is de juiste data-infrastructuur nodig – een die nauwkeurige en uniforme gegevens levert, gegevensbronnen samenvoegt en gegevens voor verwerking verrijkt.

Het nu inzetten van deze nieuwe technologie is dé oplossing om de eerder beschreven tevredenheidshiaten tussen IT-organisaties en business te gaan dichten. Want naar mate TP&L een steeds complexere puzzel wordt, zal de oplossing gaan liggen in slim gebruikmaken van alle data ‘puzzelstukjes’ die de organisaties heeft én kan verkrijgen.

Blogrichtlijnen en gebruikersvoorwaarden