In de huidige discussies omtrent de ontwikkelingen in de pensioensector blijft een belangrijk element consequent onderbelicht, namelijk om ICT meer te zien als oplossing dan als kostenpost. De huidige discussies worden altijd gevoerd omtrent belangrijke thema’s zoals de financiering van het pensioenstelsel op langere termijn (met daaraan verbonden de verschuiving van de pensioenleeftijd), het afschaffen van de doorsneesystematiek, de dekkingsgraden, de individualisering, de veranderingen in de arbeidsmarkt, de veranderingen in wet- en regelgeving, en de verlaging van de uitvoeringskosten. Lees meer...

“Als je doet wat je altijd deed, krijg je wat je altijd kreeg,” hoor je wel eens. Een uitspraak die vaak gebruikt wordt door verandermanagers, coaches en psychologen om te beklemtonen dat je voor een ander resultaat ook ander gedrag zult moeten vertonen. Helaas zijn er heel wat mensen die wel iets anders willen, maar toch niet van hun plaats komen. Tot ze door de feiten ingehaald worden. En vaak is het dan te laat… Lees meer...

Grote kans dat u de afgelopen maanden even geen zin had in een broodje filet americain. Of dat u, als u kroost in luiers heeft, toch even zeker wilde weten dat het flesje oplosmelk geen namaak melkpoeder bevatte. (Namaak)producten waar iets mis mee is kleuren regelmatig het nieuws. En bederven en passant de eetlust. Lees meer...

Pages