In de komende decennia komt de civiele infrastructuur in Nederland steeds verder onder druk te staan. Veel van deze assets zijn toe aan vervanging of renovatie. Daarnaast neemt de algehele verkeersdrukte toe in ons kleine land. Bovendien zorgen de stijgende zeespiegel en extreme weersomstandigheden ervoor dat we slim moeten omgaan met de waterhuishouding. Dit heeft allemaal een grote impact op de wegen, bruggen, sluizen, keringen en gemalen van Nederland. Nederland moet hierdoor efficiënt omgaan met de ruimte die het heeft en de assets efficiënt inzetten. Lees meer...

Vlak voor de zomervakantie was ik naast spreker vooral ook toehoorder op de ‘The Future of Transportation World Conference’ in Keulen. Twee dagen lang waren daar meer dan 160 presentaties. Mijn bezoek onderstreepte én verbreedde mijn visie op de toekomst van het spoor. Reist u met mij mee in de toekomst, die ondermeer gekleurd wordt door Mobility-as-a-Service, aan elkaar dockende hogesnelheidstreinen en de Hyperloop. Lees meer...

Ruimtelijke 3D-modellen, waarin informatie uit allerlei databronnen in beeld gebracht worden, kunnen helpen de juiste beslissingen te nemen om een omgevingsvisie te ontwikkelen en te realiseren. Diverse gemeenten en regio’s zijn zich bewust van de mogelijkheden van 3D, maar blijven in de pilotfase hangen. Lees meer...

Pages