Tom van Dijk

Blockchain als Backbone van de Machine2Machine-economie

Vanaf 5 april werkt een CGI-team 48 uur lang aan een oplossing voor de Machine2Machine-economie tijdens de Blockchaingers Hackathon, de grootste blockchain-hackathon in de wereld. Ons team gaat een democratische model vormgeven en vastleggen in Blockchain-technologie om ‘eerlijke afstemming’ tussen machines te realiseren. Denk hierbij aan slimme auto’s en schepen die onderling de ‘eerlijke’ openingstijd van de brug bepalen. Steeds autonomer wordende machines in combinatie met blockchain: het is een ontwikkeling die de komende jaren wel eens een enorme vlucht kan nemen...

Als maatschappij bewegen we steeds meer toe naar een Machine2Machine-economie, waarin we machines zelf (autonome) keuzes laten maken en we de ‘mens’ in dit proces uitschakelen. Dit biedt grote kansen voor de maatschappij qua efficiency, veiligheid en kosten, maar ook kwaliteit van dienstverlening. Machines kan je immers zo optimaal mogelijk programmeren, waarna je de zekerheid hebt dat de machines hun taken precies op de berekende manier uitvoeren. Maar er zijn ook grote uitdagingen. Zo kan er bij het maken van een keuze sprake zijn van een tegenstelling die we ‘the tradegy of the commons’ noemen: individuele belangen botsen met gemeenschappelijke belangen.

Brug open of brug dicht?

Het volgende mobiliteits- en logistiekvraagstuk illustreert dit op treffende wijze. Een voertuig heeft het individuele belang om zo snel, efficiënt en goedkoop mogelijk van A naar B te gaan. Maar er spelen ook gemeenschappelijke belangen, want gemiddeld genomen wil iedereen met zijn voertuig zo snel, efficiënt en goedkoop mogelijk van A naar B. Dit leidt tot conflicten: de optelsom van alle individuele belangen is immers groter dan de mogelijk beschikbare capaciteit. Zetten we de brug open om het schip door te laten, waardoor de auto’s voor de brug moeten wachten? Willen we de Machine2Machine-economie echt realiteit maken, dan moeten we dergelijke vraagstukken van antwoord voorzien. En wel in de vorm van een gemeenschappelijk netwerk, waarin zowel de gemeenschappelijke als de individuele belangen zijn meegenomen. Blockchain is hierin een key element: democratische afspraken kun je immers immutable, transparant en tracable vastleggen. Met als gevolg dat je bij het aanroepen 100% zekerheid hebt dat de afspraken op precies de manier worden uitgevoerd als afgesproken en vastgelegd.

Van idee naar concrete oplossing

Tijdens de Hackathon gaan wij met het CGI-team concreet met dit democratische model aan de slag. Het model gaat op basis van individuele en gemeenschappelijke bepalen welke keuze een machine uit het Blockchain-netwerk moet maken. Een tastbaar voorbeeld kan zijn dat het model bepaalt welk tijdstip de brug open gaat (beide belangen afgewogen) en ook welke snelheid beide partijen aan moeten houden om precies op tijd aan te komen. Om het concept kracht bij te zetten, willen wij het idee zo fysiek mogelijk demonstreren. Concrete gedachte is om vanuit het netwerk een koppeling te maken naar de aansturing van een machine – bijvoorbeeld een schip, brug of auto, maar mogelijk ook andere machines. Hierdoor willen wij niet alleen zichtbaar maken hoe een keuze vertaald wordt naar een interface, maar ook laten zien dat het concept een daadwerkelijke bijdrage levert aan de wereld van morgen.

Onze ervaring met innovatieve ontwikkelingen

De inzet is hoog, maar ons team kan steunen op een stevig trackrecord. Zo begeven wij ons al enige tijd op het vlak van autonoom varen- en de afstemming van autonome voertuigen met omliggende assets. Verder zijn we betrokken bij diverse blockchainprojecten, waaronder projecten bij de Kredietbank Groningen en Eneco, beiden genomineerd voor de Timmies 2018. Deze expertises en ervaringen hebben al eerder geleid tot prijzen. In 2017 won een team van CGI de prijs voor de meest innovatieve oplossing bij een blockchain-Hackathon en wist dezelfde prestatie te leveren bij een Hackathon over Slimme schepen.

Blogrichtlijnen en gebruikersvoorwaarden