Er zijn binnen de zorg allerlei projecten rond patiëntparticipatie. Maar welke informatie geven we de patiënt en wat is voldoende om daarmee een actieve rol te pakken? Begrijpt de patiënt de informatie, zit er met andere woorden voldoende semantiek in? Grip op semantiek Die vraag werd verkend aan de Zorgtafel ‘Grip op semantiek’, die CGI op 25 juni organiseerde in hotel Karel V in Utrecht. Informatiespecialisten van diverse academische ziekenhuizen bogen zich over de vraag hoe de veelheid van data breed beschikbaar te maken. Lees meer...

Veel particuliere klinieken hebben de zorg niet op orde, zo constateerde de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) enkele weken geleden. Diverse thema’s baren zorgen, waaronder infectiepreventie, medicatietoediening en bekwaamheid met betrekking tot de apparatuur. De Inspectie verzoekt de klinieken om beterschap. In dit blog leest u hoe de richtlijnen u kunnen helpen de zorg weer op peil te krijgen en te houden. Lees meer...

Kwaliteitsindicatoren tonen aan dat 90 procent van de geboden zorg goed gaat in Nederland. Dat wil zeggen: behandelingen worden volgens de richtlijnen uitgevoerd en het resultaat van die behandelingen voldoet aan de normen. Een prachtige uitkomst van al het gezwoeg van de duizenden artsen, verpleegkundigen en andere zorgverleners, die dag in dag uit de best mogelijke zorg bieden. Een taak die met passie wordt uitgevoerd, maar die door administratieve lastendruk onder druk staat doordat zorginstellingen moeten kunnen bewijzen dát zij goede zorg leveren. Lees meer...

Pages