De zorg kan beter en goedkoper, maar er verandert al jaren niets. Is slimme technologie hiertoe wel in staat? Of zijn het vooral de mondige patiënten die het verschil kunnen maken, al dan niet met de inzet van die slimme technologie? Zij zijn immers steeds beter in staat te verwoorden wat noodzakelijk is voor gezond worden en gezond leven? Lees meer...

André Klappe

Big data, start small!

Kwaliteitsregistraties die zoveel tijd kosten dat u niet meer toekomt aan eventuele verbeteringen. Brown paper sessies die eveneens veel energie en aandacht vergen, maar net niet die scherpte brengen waar u naar op zoek bent. In de zorg is deze praktijk aan de orde van de dag. Goede bedoelingen, die niet leiden tot het gewenste doel: het verbeteren van de zorgkwaliteit en het reduceren van kosten. Dat moet en kán anders. Stop met het creëren van nieuwe data, start met het leren van bestaande data! Lees meer...

Nederlandse ziekenhuizen maken nog onvoldoende gebruik van moderne communicatietechnologie om patiëntinformatie met externe partijen te delen. Zij houden vrijwel alle informatie ‘opgesloten’ binnen de eigen muren, veelal in fysieke dossiermappen. Door deze informatie te ontsluiten wordt ICT een strategisch middel voor betere zorg. Lees meer...

Pages