De regeldruk en registratielast in de zorg is te hoog, waardoor zorgprofessionals nauwelijks toekomen aan het verbeteren van de zorg. Een aantal ziekenhuizen gaat met CGI in kleinschalige proeftuinen aan de slag, om in de praktijk te onderzoeken hoe dit anders kan. Lees meer...

Hoe gaat u om met het groeiend aantal cyberincidenten? Lees meer...

Vanaf 25 mei 2018 moeten alle organisaties onze privacy serieus nemen. Dan is, na een implementatietermijn van twee jaar, de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming echt van kracht. Veel zorgaanbieders staan voor een probleem: ze hebben geen idee hoe ze bij de patiëntendata die ze beheren kunnen komen. De meeste data zit ‘opgesloten’ in systemen waarvan de bedrijfsvoering en medische verslaglegging volledig afhankelijk is. Hoe overleven zij de wettelijke deadlines? Lees meer...

Pages