Leon Dohmen

Zoeken naar diamanten

Midden jaren 90 van de vorige eeuw, toen business intelligence nog een relatief nieuw vakgebied was, had ik een interessante discussie met een toenmalig operationeel directeur over de waarde ervan. In die tijd heette business intelligence nog executive information system (EIS). De operationeel directeur vond een EIS minder nuttig dan ik dacht. Hij vertelde me dat hij meer waarde hechtte aan gesprekken en informatie delen met zijn managers, klanten en leveranciers. Op grond van deze gesprekken kon hij een goed beeld opbouwen van de (financiële) toestand van zijn organisatie. Lees meer...

Volgens Richard Foster is de gemiddelde leeftijd van private organisaties geslonken van 60 jaren oud rond 1950, tot ongeveer 18 jaren rond 2010. Bij de mens is de tegenovergestelde trend vast te stellen. Werden mensen gemiddeld 50 jaar oud rond 1900, inmiddels is deze gestegen van ongeveer 70 jaar rond 1950 tot 80 jaar rond 2010. De belangrijkste aanjager van deze twee tegenovergestelde trends is volgens deskundigen technologie. Lees meer...

Mensen leven langer dankzij technologie terwijl voor organisaties het omgekeerde het geval kan zijn. Organisaties kunnen hun leven echter ook rekken door inzet van (nog meer) technologie. Technologie: probleem én oplossing ineen. Lees meer...

Pages

Subscribe to RSS - blogs