De kwaliteit van zorg is al jaren een hot item. Zorgverleners zuchten onder de toegenomen registratielast en geven aan steeds minder tijd te kunnen besteden aan de patiënt zelf. Een ongewenste situatie. Door gebruik te maken van TriggerCare neemt niet ...
Een zorginnovatieplatform levert patiënten en zorgverleners real-time zorgdata voor eHealthoplossingen en Value Based Healthcare (VBHC). Door stapsgewijs, binnen de eigen zorggroep of zorginstelling initiatieven op te zetten, komt VBHC sneller van de grond. Voorwaarde is wel dat de basiszorg en ...

195+ miljoen medische dossiers door CGI beheerd

90% van de zorgverleners geeft prioriteit aan digitaal werken

1000+ zorginstellingen kiezen voor CGI als betrouwbare partner

CGI helpt de weg naar échte patiëntparticipatie te bewandelen, terwijl de primaire bedrijfsvoering doorgaat. De eerste stap daarbij is de basis op orde krijgen door een goed en efficiënt beheerde ICT-omgeving. CGI consolideert, stabiliseert en optimaliseert de omgeving, terwijl de zorginstelling zich richt op haar regierol en innovatie. De volgende stap draait om vertrouwen: goede informatie-uitwisseling met patiënt en ketenpartners kan niet zonder hoge veiligheid: technisch, juridisch én met respect voor privacy (AVG).

Bij stap drie creëert CGI met het Zorg Innovatie Platform een informatielaag om de data uit alle silo’s te ontsluiten. Zo is de data weer van de zorginstelling, die hiermee met innovaties kan inspelen op nieuwe ontwikkelingen zoals e-Health, kwaliteitsmetingen, decision support, gepersonaliseerde behandeling en onderzoek. Dit zonder destabilisatie van de primaire informatiesystemen.

CGI brengt hierbij synergie tot stand met open standaarden, best practices en internationale inzichten over de nieuwe wijze van informatieverwerking, -analyse en -beveiliging. Daarbij werken we samen met zorgaanbieders, verzekeraars en beleidsorganisaties.