Energietransitie 

Versneld naar een CO2-neutrale samenleving

Samen de energietransitie versnellen met innovatieve IT

Een CO2-neutrale samenleving is mogelijk. De energievoorziening is daarin een cruciale factor. Wij geloven dat een nieuw CO2-neutraal energiesysteem de toekomst is, en spelen daarin een voortrekkersrol.

Veilig, duurzaam en efficiënt

Digitalisering is een belangrijke driver voor een nieuw energiesysteem voor de energiehuishouding van ons land. Een huishouding die betrouwbaar, veilig, betaalbaar en duurzaam is. We brengen partijen uit de energiewereld (van kennissystemen, bedrijfsleven/startups tot onderwijs) bijeen en verbinden hen met als oogmerk het gezamenlijk ontwikkelen van innovatieve IT-diensten, die de energietransitie versnellen.

Samen werken we aan:

 • Digitalisering van energienetwerken (bijvoorbeeld via Internet of Things en data analytics technologie) en nieuwe IT systemen zodat het net optimaal wordt benut en lokale balancering mogelijk wordt.
 • Nieuwe business modellen voor de energiemarkt en de ontwikkeling van nieuwe slimme energiediensten die aanbieders helpen te transformeren van energiebedrijf naar een dienstenaanbieder, voor eindgebruikers die CO2-neutraal willen zijn in hun energieverbruik.
 • ’Next generation’ marktfacilitering om de energietransitie optimaal te ondersteunen door informatie-uitwisseling tussen de marktpartijen te bevorderen, (realtime) dataservices om nieuwe energiediensten mogelijk te maken en het bevorderen van flexibiliteit op het net.

Waarom CGI?

We hebben diepgaande kennis van en ervaring met alle domeinen van de energiemarkt, en in het bijzonder met complexe dataknooppunten. CGI loopt bijvoorbeeld al meer dan twee decennia voorop in het bouwen, implementeren en managen van de centrale marktsystemen in de gehele wereld, gesteund door een van de grootste expertisecentra op het gebied van Centrale Marktfacilitering.

Op het gebied van IT-OT integratie worden wij – o.a. door analisten van Ovum* - gezien als leider. CGI toont haar kracht op dit gebied door innovatieve projecten, zoals InovGrid in Portugal en het smart grid project ‘Low Carbon Londen’ in het Verenigd Koninkrijk. Andere voorbeelden in ons land zijn het op afstand besturen van objecten, als lichtmasten, in de openbare ruimte en een IT energy management oplossing waarmee huishoudens kunnen zien hoeveel zij kunnen besparen op energie of juist meer groene energie kunnen afnemen.

CGI biedt een geïntegreerde cybersecurity-aanpak voor Operationele Technologie (OT). Wereldwijd werken honderden cybersecurity experts 24/7 gedurende 365 dagen per jaar aan het weerbaarder maken van (utilities)bedrijven tegen cybercrime. In Europa zijn we de enige aanbieder met een expertise center op het gebied van OT.

Innovatie is onlosmakelijk met ons bedrijf verbonden. Het is onze manier van denken én doen. Technologie, zoals data analytics en blockchain, zijn daarbij de enablers voor nieuwe diensten die de energietransitie naar een CO2-neutrale samenleving versnellen. Een voorbeeld daarvan is het digitale energie-eilanden concept waarbij blockchain de administratieve processen transparant, nauwkeurig en efficiënt uitvoert. Graag herbruiken wij de innovatiekracht van onze collega’s werkzaam in andere sectoren. Zo is Smart Buildings  services aanvankelijk gemaakt voor de overheidsmarkt maar inmiddels ook geschikt gebleken voor nutsbedrijven die hun kantoren willen transformeren naar een schone en slimme werkomgeving. En kan de BestDriver-app, bedoeld om duurzaam rijgedrag bij chauffeurs te stimuleren, gebruikt worden door netbeheerders die beschikken over een wagenpark voor (buitendienst)medewerkers. Onze innovaties zijn niet ongemerkt gebleven; wij zijn trots op de awards die we hiermee samen met onze klanten in de wacht sleepten.

Ovum monitort en analyseert op continue basis de performance van met name telecom, IT en media bedrijven in de wereld.

Energietransitie in de praktijk

 • Alliander en CGI hebben de ICT Milieu Award 2014 gewonnen met het Open Smart Grid Platform. CGI ontwikkelde het Open Smart Grid Platform in opdracht van Alliander. Dankzij het Open Smart Grid platform kunnen gemeenten via ‘apps’ eenvoudig zelf objecten in de openbare ruimte monitoren en besturen. Vanaf 2015 is gestart met een grootschalige implementatie in het gehele verzorgingsgebied van Alliander en uiteindelijk worden er 800.000 objecten geschakeld.
 • Sm@rtering, onze Slimme Meter Data Management (MDM) oplossing verzamelt data uit meer dan vijf miljoen slimme meters en integreert deze op één platform (datacollectie). Dankzij dit platform kunnen bijvoorbeeld energiebedrijven hun netwerken actief beheren en hun Smart Grid-programma’s verder uitbouwen.
 • We zijn partner in het InovGrid project in Portugal. Dit project automatiseert netwerkmanagement, verbetert de servicekwaliteit, vermindert operationele kosten, stimuleert energie-efficiency en vergroot het gebruik van duurzame energie en elektrisch vervoer.
 • Analistenbureau IDC noemde ons in 2014 als een ‘global leader’ op het gebied van smart grids. Smart grids helpen het elektriciteitsnet slim te beheren tijdens de groeiende vraag en/of aanbod van stroom op het lokale net.
 • Honderden huishoudens in Zwolle deden mee aan een pilot met het Central Energy Management System en kregen daarmee inzicht in hun eigen energieverbruik. De oplossing zorgt voor een optimale afstemming van energievraag, lokale energieopwekking en de capaciteit van het elektriciteitsnet.
 • Realtime Energy eXchange (REX) is een software platform dat door CGI is ontwikkeld in opdracht van netwerkbedrijf Alliander als add-on op de Powermatcher. REX faciliteert in het verhandelen van tekorten en overschotten op bestaande energiehandels- en balanceringsmarkten. REX zorgt voor meer flexibiliteit en realtime data, nu de toegenomen hoeveelheid duurzaam opgewekte energie en gebruik hierom vraagt.
 • Samen met Eneco werken we aan een prototype voor de handel in warmte tussen verschillende bronnen en verschillende afnemers. Blockchain wordt ingezet om dit proces veilig en efficiënt te laten verlopen. Wanneer de proef slaagt, zullen 500.000 huishoudens in de regio Rotterdam-Den Haag via deze oplossing o.a. worden voorzien van warmte.
 • In een nieuw centraal register, het C-AR, worden de gegevens van alle aansluitingen voor elektriciteit en gas in Nederland opgeslagen. Wij leverden dit systeem aan Energie Data Services Nederland (EDSN). Een efficiënte uitwisseling van data zorgt ervoor dat de energiemarkt effectief en snel opereert. Alliander ging als eerste succesvol over op het nieuwe C-AR; sinds april 2013 maken alle netbeheerders gebruik van het systeem.
 • Sinds mei 2016 werkt CGI in opdracht van EDSN aan de ontwikkeling en het beheer van een platform voor allocatie en reconciliatie processen. Dit betreft het berekenen en toewijzen van de hoeveelheid elektriciteit en/of gas die over de energienetwerken gaat naar diverse marktpartijen, zoals leveranciers en netbeheerders. Deze twee processen vormen het hart van de geliberaliseerde energiemarkt en zijn de basis voor de verrekening van netwerkkosten tussen marktpartijen.

Versneld naar een CO2-neutrale samenleving