Enterprise mobility solutions

De connectie tussen mobiele ontwikkelingen en businessdoelstellingen

Mobiele communicatietoepassingen hebben razendsnel een plaats veroverd in ons dagelijks leven. Een bestaan zonder smartphone of tablet is haast ondenkbaar. Zo zijn devices en apps ook tot de werkvloer doorgedrongen. Minder zichtbaar zijn de ‘everyday objects’ die geïntegreerd in wereldwijde netwerken zonder menselijke tussenkomst data generen en met elkaar uitwisselen. Het internet der dingen. Een ontwikkeling die we nog niet zo lang geleden voor onmogelijk hadden gehouden.

Deze innovaties brengen uitdagende strategische vragenstukken met zich mee. Wat staat ons verder te wachten, zowel als het gaat om middelen als kanalen? Welke kansen bieden zij voor effectiviteit, efficiency en kostenreductie? Hoe kunnen we nieuwe technieken integreren in onze businessprocessen? En welke consequenties hebben zij voor bijvoorbeeld klantbeleving, veiligheid en privacy?

Waarom CGI?

Bij CGI werken we mét onze opdrachtgevers aan innovatieve oplossingen voor mobiele kanalen en devices. We hebben een bewezen trackrecord op het gebied van ontwerp, beheer en onderhoud van bedrijfs- en missiekritische IT-systemen, en zijn daarnaast vanaf het vroegste begin betrokken bij ‘mobile en connected business’. Deze industrie-overstijgende kennis, kunde en ervaring maakt ons tot de aangewezen partner voor organisaties die hierin een strategisch middel zien voor de verbetering van hun prestaties. Als geen ander kunnen we klanten:

  • ondersteunen met innovatieve oplossingen die helpen processen te verbeteren, diensten en producten te introduceren, kosten te besparen en de klantbeleving te verhogen;
  • begeleiden bij de keuzes die nodig zijn voor de omslag naar een ‘mobile & connected enterprise’;
  • adviseren over strategieën die de basis leggen voor toekomstgerichte implementaties.

We bouwen voort op bestaande systemen en slaan een brug tussen backoffice en frontoffice. En we bewaken cruciale zaken als beleving, betrouwbaarheid, zekerheid en veiligheid. Zo dragen we met innovatieve, maar robuuste oplossingen bij aan de business van onze opdrachtgevers.

Onze praktijkvoorbeelden

In Nederland is CGI betrokken bij een groot aantal projecten van opdrachtgevers in onder meer: