CGI expert
Laurens Lapré

Laurens Lapré

Vice President Consulting

Over Laurens Lapré

Laurens is actief binnen het domein van verkeer en vervoer sinds 1995. De laatste jaren werkt hij aan intelligente transportsystemen en mobiliteitsdiensten, zowel voor overheid als commerciële marktpartijen. Binnen CGI Nederland is hij de Thought Leader voor Smart Mobility in de sector Transport, Post en Logistiek.

Laurens heeft binnen de automotive industrie gewerkt aan Connected (Car) services. Voor overheden is hij actief als beleidsadviseur Mobiliteit voor grootschalige projecten. Ook is Laurens vaste gastspreker bij Nyenrode’s Masterclasses ‘Klantgerichte Innovatie’ en gaat dan in op de verschillende mobiliteitsdiensten die hij in de loop van de jaren heeft helpen te ontwikkelen.

Laurens heeft zich ontwikkeld tot een ervaren Enterprise Architect en Business Consultant die een goed gevoel heeft voor wat er wel én niet mogelijk is binnen een organisatie. Deze ervaring vertaalt hij naar concrete en uitvoerbare adviezen waarbij praktijkkennis net zoveel meeweegt als de verschillende theoretische kaders en methoden die hij heeft leren gebruiken.

Laurens levert een actieve bijdrage aan evenementen en publicaties. Hij geeft bijvoorbeeld regelmatig interviews en lezingen over toekomstige ontwikkelingen rondom mobiliteit in steden en schrijft over thema’s als vraagbeïnvloeding, gedragsverandering, gamification en advanced (data) analytics.