Milieucertificeringen

Als duurzaam bedrijf heeft CGI maatschappelijk verantwoord ondernemen hoog op de agenda staan. Met trots kunnen we daarom stellen dat CGI in het bezit is van de volgende belangrijke milieucertificeringen:

ISO 14001

Dit is een internationaal erkende milieunorm waarmee we laten zien aan een goed milieumanagementsysteem te voldoen. Met behulp van deze certificering beheerst CGI de eigen milieurisico’s en streeft CGI naar een permanente verbetering van de milieuprestaties.


CO2-prestatieladder

De CO2-prestatieladder is een Nederlands instrument beheerd door de Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen (SKAO) en helpt bedrijven bij het reduceren van CO2. De CO2-prestatieladder laat zien dat CGI serieus werk maakt van onze CO2-uitstoot en dat we permanent en actief zoeken naar nieuwe mogelijkheden om onze uitstoot als gevolg van de eigen bedrijfsvoering en de eigen projecten terug te dringen.