Move smarter!

Oplossingen voor optimale bereikbaarheid en logistiek

Ook in de toekomst kan Nederland een topland blijven in mobiliteit. Waar mensen snel en veilig kunnen reizen en waar transport en logistiek (kosten-)efficiënt en betrouwbaar zijn geregeld. Duurzaam en steeds vaker over alle modaliteiten heen: over de weg, het water, het spoor en in de lucht.

Slimme samenwerkingen voor slimme oplossingen

Hoe? Wij geloven in samenwerking en co-makership, de doelgerichte inzet van IT en het delen van (realtime) data. Zo komen we tot slimme oplossingen voor de toenemende mobiliteit van mensen en goederen. Oplossingen die rekening houden met onze begrensde infrastructuur en bijdragen aan de energietransitie naar een klimaat neutrale samenleving. Bij CGI noemen we dat: Move smarter!

Waarom CGI?

CGI helpt Nederland voorop te gaan in de concurrentiestrijd en in te spelen op de gedigitaliseerde, mobiele samenleving. Met big data analytics en het combineren van data vanuit verschillende bronnen tot nieuwe informatie, helpen wij onze klanten met nieuwe businessmodellen en services. Bijvoorbeeld op het gebied van vraagsturing, gedragsbeïnvloeding en centrale dataknooppunten. We hebben de mensen en de middelen om te transformeren en kansen te creëren. De rijke ervaring van onze ruim 400 verkeer- en vervoerspecialisten in Nederland, en wereldwijd meer dan 3.000, zorgt dat we over domein overstijgende kennis beschikken: van spoor, haven, luchtvaart, post, logistiek, distribute tot aan personenvervoer. CGI laat organisaties daarmee optimaal samenwerken en profiteren van de mogelijkheden van ICT.

Move smarter in de praktijk

  • We werken samen met de TU Delft in het DiTTLab en gebruiken big data voor de volgende generatie applicaties voor dynamisch verkeersmanagement. Een toepassing hiervan is ons Mobility360 portfolio met BestDriver-app en SmartTravel, waarmee professionals en bestuurders beter geïnformeerd op weg gaan, zuiniger en veiliger rijden en zorgen voor minder verkeer, CO2-uitstoot en een betere doorstroom op de weg.
  • CGI neemt deel aan Europese projecten als iCargo. Resultaat is een Intelligent Cargo-concept, waarmee de hele keten bespaart op vervoers- en administratiekosten.
  • Rijkswaterstaat werkt met ons aan het beheer en onderhoud van ‘mission critical’ applicaties voor het hoofdwegennet.
  • Het NDW Centraal Informatiesysteem gaat verkeersgegevens verzamelen en doorgeven van alle binnen NDW samenwerkende wegbeheerders.
  • Via het CHARM-project helpen wij mee aan de modernisering van het IT landschap en consolidatie van het verkeersmanagement op de Nederlandse en Britse snelwegen. Dankzij onze TrafficServiceBus kunnen operators efficiënter werken, wordt de veiligheid van weggebruikers verbeterd en zijn de onderhoudskosten lager.
  • Met het ‘iNStapp’ pilot project gaven we treinreizigers samen met de NS realtime informatie over beschikbare zitplaatsen en faciliteiten in de trein.
  • Via het op GEO ICT gebaseerde Sigma-systeem geven wij ProRail direct inzicht in de staat van ons spoornet en kan de spoorveiligheid omhoog.
  • Ook in de ruimte zijn we actief. In het Galileo-programma zorgen wij voor het controlesysteem dat alle 30 Galileo-satellieten moet besturen. Daarnaast buigen onze experts zich over de vraag hoe ruimtevaartapplicaties toepasbaar zijn op aarde.
  • CGI levert een ICT-infrastructuur voor laadpunten voor elektrische auto’s. Wij legden hiermee ook de ICT-basis voor aanvullende diensten rond de laadpunten, zoals snel en efficiënt afrekenen. Deze zogenoemde CiMS oplossing is toegepast in Nederland, Duitsland, België, Luxemburg, Noorwegen en Zweden.