Move smarter!

Oplossingen voor optimale bereikbaarheid en logistiek

Ook in de toekomst kan Nederland een topland blijven in mobiliteit en logistiek. Waar mensen snel en veilig -in zelfrijdende voertuigen- kunnen reizen en waar transport en logistiek (kosten-)efficiënt en betrouwbaar zijn geregeld. Duurzaam en steeds vaker naadloos over alle modaliteiten heen: over de weg, het water, het spoor en in de lucht.

Slimme samenwerkingen voor slimme oplossingen

Hoe? Wij geloven in samenwerking en co-makership, de doelgerichte inzet van IT en het delen van (realtime) data afkomstig van bijvoorbeeld sensoren in voertuigen, de infrastructuur en van (logistieke) ketenpartners. Zo komen we tot slimme oplossingen voor de toenemende mobiliteit van mensen en goederen. Oplossingen die rekening houden met onze begrensde infrastructuur en bijdragen aan de energietransitie naar een klimaat neutrale samenleving. Bij CGI noemen we dat: Move Smarter!

Waarom CGI?

CGI helpt Nederland voorop te gaan in de concurrentiestrijd en in te spelen op de gedigitaliseerde  samenleving waarbij iedereen en alles ‘connected’ is. We hebben de mensen en de middelen om te transformeren en kansen te creëren. De rijke ervaring van onze ruim 400 verkeer- en vervoerspecialisten in Nederland, en wereldwijd meer dan 3.000, zorgt dat we over domein overstijgende kennis beschikken: van spoor, haven, luchtvaart, post, logistiek, distributie tot aan personenvervoer. CGI laat organisaties daarmee optimaal samenwerken en profiteren van de mogelijkheden van ICT.

Move smarter in de praktijk

Adviezen voor bedrijfskritische IT projecten & ontwikkelingen van nieuwe bedrijfsmodellen of (mobiliteit/vervoer)diensten waarbij IT de accelerator is:

  • Onze consultants geven advies op het gebied van ITS (intelligente transport systemen) voor onder andere DITCM en IMMA (Beter Benutten programma van de overheid). Onze dienstverlening voor IMMA bestaat uit diverse ICT-oplossingen gericht op gedragsverandering in het verkeer.
  • In het TKI-project ‘Ecosystemen voor cross-chain collaboration’ werken we samen met onder andere Unilever en SCA om te komen tot zowel een hogere servicegraad als een efficiënter gebruik van vrachtwagens.
  • We werken samen met de TU Delft in het DiTTLab en gebruiken big data voor de volgende generatie applicaties voor dynamisch verkeersmanagement. Een toepassing hiervan is bijvoorbeeld onze BestDriver-app die onder andere door DHL Express en de gemeente Rotterdam is gebruikt om chauffeurs van vrachtwagens en bestelbussen te stimuleren zuiniger te rijden en zo de impact op het milieu te verlagen.
  • Met het ‘iNStapp’ pilot project gaven we treinreizigers samen met de NS realtime informatie over beschikbare zitplaatsen en faciliteiten in de trein.
  • CGI is onder meer business partner van het Delft Hyperloopteam en de ‘Dutch Hyperloop Challenge’. Door mee te werken aan nieuwe innovatieve vormen van vervoer bereiden we ons voor op de verkeer- en vervoerswereld van óvermorgen.

Ontwerpen, bouwen en beheren van domein specifieke IT systemen of de integratie van verschillende IT systemen voor organisaties binnen het spoor, weg, water en lucht:

  • Via het CHARM-project helpen wij mee aan de modernisering van het IT landschap en consolidatie van het verkeersmanagement op de Nederlandse en Britse snelwegen. Dankzij onze TrafficServiceBus kunnen operators efficiënter werken, wordt de veiligheid van weggebruikers verbeterd en zijn de onderhoudskosten lager.
  • CGI is onder andere verantwoordelijk voor het Beslis en Ondersteunend Systeem (BOS) van de Europoortkering (de Maeslant- en Hartelkering) en het noodsluitsysteem voor de Oosterscheldekering, die wordt beheerd door Rijkswaterstaat. De keringen beschermen een groot woon- en werkgebied in Zuid-Holland tegen overstromingen vanuit de Noordzee.
  • Via het op GEO ICT gebaseerde Sigma-systeem geven wij ProRail direct inzicht in de staat van ons spoornet en kan de spoorveiligheid omhoog.
  • Rijkswaterstaat werkt met ons aan het beheer en onderhoud van ‘mission critical’ applicaties voor het hoofdwegennet.