Data uit de ruimte wordt met de dag beter bereikbaar voor iedereen. In het verleden werd de ruimtevaart, en daarmee de beschikbaarheid van ruimtevaartdata, gedomineerd door grote overheidsinstanties. Deze dominantie gebeurt nu meer en meer door commerciële bedrijven. Deze commercialisering gaat gepaard met de beschikbaarheid van steeds grotere hoeveelheid data. Deze data kan perfect ingezet worden om applicaties voor overheden en industrieën te ontwikkelen en te verrijken.

CGI werkt met een groot aantal klanten op vele verschillende IT-projecten en we zijn continu met ze in gesprek om ze nog beter van dienst te kunnen zijn. Feedback die we krijgen gaat bijvoorbeeld over processen die momenteel vragen om handmatige inspectie van objecten in de buitenwereld. Kan dat niet beter, sneller, efficiënter? Wat zijn de mogelijkheden in het kader van digitale transformatie? Inspectie van objecten is een typisch voorbeeld van processen die kunnen worden gedigitaliseerd door middel van allerlei soorten data, waaronder satellietdata!

Optimalisatie van bedrijfsprocessen

Satellieten maken continu foto’s van de aarde. Hiermee kunnen grote gebieden gemonitord worden. Er kunnen bijvoorbeeld verzakkingen tot op millimeterniveau nauwkeurig gemeten worden, lichtvervuiling en effecten van droogte in kaart gebracht worden en lokaal luchtvervuiling onderzocht worden. De foto’s, geschoten vanuit de ruimte, omvatten enorme gebieden. Dit resulteert in erg grote data sets, die dan ook slim verwerkt moeten worden. De huidige progressie in kunstmatige intelligentie zoals machine learning en deep learning zorgen ervoor dat deze enorme gebieden efficiënt geanalyseerd kunnen worden. Dat moet ook, want er worden door satellieten iedere dag petabytes aan data gegenereerd.

CGI zet het combineren van machine learning en hoge resolutie satellietdata in voor Waterschap Drents Overijsselse Delta. Samen met onze partner Imagem hebben we een haalbaarheidsstudie uitgevoerd op het digitaal schouwen van waterwegen. We hebben dat gedaan door een model te ontwikkelen dat verstoppingen in waterwegen kan herkennen. Hierdoor hoeft het waterschap niet met een grote groep werknemers het werkgebied in om elke afzonderlijke sloot met de hand te controleren. Door deze besparing van arbeid kan het waterschap andere processen met meer aandacht uitvoeren wat de kwaliteit ten goede komt. Ook levert het een milieuwinst op doordat het wagenpark van WDO Delta minder kilometers af hoeft te leggen.

Conclusie

Integreer ruimtevaart-data-analyses met de werkprocessen van klanten voor hogere efficiëntie en/of hogere kwaliteit. Deze integratie zorgt ervoor dat je daadwerkelijk alle voordelen benut die de hedendaagse ruimtevaart met zich meebrengt.


Meer weten?

Wil je naar aanleiding van dit artikel meer weten over wat ruimtevaartdata voor jouw bedrijf, instelling, proces kan betekenen? Kom dan langs op de Waterinfodag op 28 maart en bezoek onze stand en presentatie over de Waterwegmonitor. 

Op onze stand laten we je zien welke diensten we bieden op het gebied van asset management en cybersecurity. Onze ervaringen op deze gebieden willen wij graag met je delen. Met ons iAMlab hebben we niet alleen ervaring op het waterdomein, maar reikt onze ervaring tot de wegen en rail. Heb je een interessant vraagstuk? Wij staan voor u klaar en gaan de uitdaging graag aan!