In 2019, as presented in our CGI Client Global Insights, we spoke in person with more than 1,550 executives across 10 industries to gather their perspectives on the trends affecting their enterprises.
19 November 2019 - CGI is door PGB Pensioendiensten geselecteerd als strategisch partner voor de uitbesteding van haar datacenter, het inrichten van een security operations center en voor ondersteuning bij de transformatie naar een nieuwe digitale werkplek. Hiervoor zijn partijen een 5-jarig contract aangegaan. ...

Nieuwe wet- en regelgeving dwingen organisaties om deze snel te implementeren binnen haar verschillende afdelingen. Compliance kosten voor organisaties zijn hoog en het niet op tijd en juist implementeren brengt naast financiële (sancties) ook reputatie risico’s met zich mee. Vaak ontbeert het organisaties de kennis en ervaring om snel de impact op beleid, processen, procedures en ondersteunende systemen te doorgronden, waardoor implementatietijdslijnen vaak niet gehaald worden. Door de versnippering van regionale en lokale compliance-eisen is het voor financiële instellingen lastig te komen tot een integrale aanpak en uitvoering, die toepasbaar is voor alle individuele klanten en transacties. Zowel financiële dienstverleners als toezichthouders hebben behoefte aan een integraal beeld van risico’s, klantprofielen en transacties als het gaat om financial crime. Deze complexiteit wordt nog verder versterkt door de beweging die we doormaken richting een real-time online wereld, waarin klanten verwachten dat financiële diensten altijd en overal beschikbaar zijn.

CGI integreert visie, consultancyservices en oplossingen om bedreigingen effectief en efficiënt het hoofd te bieden en om te voldoen aan de wettelijke eisen. Het vinden van een passende oplossing begint met een holistische benadering vanuit risk, compliance, security, fraude- en identiteitsmanagement. Vervolgens bepalen we samen met de klant welke componenten kunnen bijdragen aan de best passende oplossing ter bescherming van de business.

CGI investeert voortdurend in geavanceerde softwareoplossingen op het gebied van KYC-CDD, klant- en transactiescreening, transactiemonitoring, AML, fraudebeheersing en risicomanagement. CGI legt de nadruk op een holistische benadering om risico’s te managen over de verschillende klantdomeinen heen. De oplossingen van CGI dragen bij aan een efficiënte beheersing van kosten en risico’s om criminaliteit te bestrijden, met inachtneming van nieuwe ontwikkelingen en verwachtingen van klanten.

CGI’s compliance consultants hebben jarenlange ervaring op vele regelgevingen of afgeleiden daarvan zoals Wft, Wwft, SW, MiFID, FATCA/CRS, GDPR (AVG). Onze consultants blijven op de hoogte van de meest recente aanpassingen in wet- en regelgevingen door deze actief te volgen. Zij zijn in staat om op basis van het gevraagde een snelle impactanalyse uit te voeren op beleid, processen, procedures, en de ondersteunende IT systemen.

Het doel van CGI is om van toegevoegde waarde te zijn voor haar klanten en wij helpen u graag om uw organisatie compliant te maken.