Primary tabs

Het is een trend in de IT die al jarenlang gaande is maar op dit moment lijkt adoptie van de public cloud toch definitief het momentum te hebben. Niemand twijfelt meer aan de technische volwassenheid, innovatiekracht en niveau van dienstverlening. Ook zijn aanbieders van public cloud zoals Microsoft (Azure) en Amazon (Amazon Web Services) commercieel zeer succesvol met fantastische groeicijfers – Amazon rapporteert bijvoorbeeld een groeicijfer van 48,9%! Toch wordt een groot deel van hun klanten gevormd door de zogenaamde start-ups en het MKB. Waar blijft de grootschalige adoptie door het grootbedrijf oftewel de enterprise?

Waarom naar de public cloud?

Redenen die vaak worden genoemd om naar de public cloud te gaan zijn kostenbesparing, agility, kortere time-to-market en business-innovatie. Dit zijn grote thema’s die vaak lastig concreet te maken zijn. Een aansprekend voorbeeld van de public cloud als levermodel vind ik zelf de benutting van de IT-capaciteit als het gaat om testomgevingen. Om valide load-testen te kunnen doen wordt typisch een permanente testomgeving onderhouden die representatief is voor de productieomgeving. Dit brengt kosten met zich mee, ook als er niet getest wordt; in de public cloud betaal je alleen voor de duur van de load-test! Uiteindelijk kunnen IT-organisaties niet op tegen de schaalvoordelen van AWS, Google Cloud Platform en Azure.

Daarnaast hebben deze partijen het voordeel van economies of scope bij het aanbieden van innovatieve IT-diensten. De eigen IT-organisatie kan simpelweg niet op tegen de innovatiekracht van de public cloud. AWS biedt bijvoorbeeld naast spraak- en beeldherkenning ook diensten op het gebied van Machine Learning en Internet of Things. Deze innovaties zijn snel uit te proberen zonder kostbare investeringen in een Proof of Concept-omgeving. Een andere reden die ook vaak gegeven wordt voor de adoptie van de public cloud is DevOps. DevOps teams kunnen zelf hun IT-resources aanvragen en onderhouden wat hun autonomie als team vergroot.

Het grootbedrijf blijft terughoudend

Hoewel het grootbedrijf deze voordelen ook ziet, zijn er twijfels als het gaat om grootschalige adoptie van de public cloud: worden deze verwachte voordelen ook daadwerkelijk gerealiseerd? Is er geen sprake van vendor lock-in? Er zijn nog steeds zorgen over security en compliance; hoewel de grote aanbieders dit zowel technisch als qua certificering prima voor elkaar hebben, ligt hier nog steeds een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid. Ook is de migratie naar de public cloud niet zonder risico’s: hoe zit het met de continuïteit en blijven de kosten wel binnen budget?

Welke bestemming heeft deze reis?

Als de adoptie van de public cloud als een ‘reis’ wordt gezien, dan is de eerste vraag: wat is de bestemming? De workloads kunnen as-is (zonder wijzigingen in het IT-landschap) gemigreerd worden door het virtueel verhuizen van servers. Dit biedt hoogstens een marginaal kostenvoordeel terwijl experts twijfelen of er altijd sprake is van een besparing.

Een meer aantrekkelijke bestemming is een eindsituatie waar gebruik wordt gemaakt van managed services en innovaties. Bij managed services worden alle beheeractiviteiten inclusief het op- en afschalen door de public cloud provider uitgevoerd. Door de schaalgrootte van public cloud providers kunnen hiermee substantiële kostenvoordelen worden gerealiseerd waarbij ook de agility en mogelijkheden voor innovatie worden vergroot.

Vanuit CGI zien we vooral de combinatie van cloud met DevOps als een model om naar te streven: kleine teams waarbij organisatorische silo’s worden afgebroken werken letterlijk en figuurlijk beter. Daarbij gaat het niet alleen om het afbreken van de spreekwoordelijke muur tussen softwareontwikkeling en IT-operatie, maar juist ook tussen de applicatieve en de infrastructurele wereld.

De juiste randvoorwaarden

Een geslaagde reis vereist een goede voorbereiding. Zonder te willen pretenderen volledig te zijn, wil ik een aantal randvoorwaarden noemen. Ten eerste de business case: deze maakt duidelijk waarom voor de public cloud wordt gekozen en wat de verwachte business benefits zijn. Een goede business case geeft daarbij ook een oplossingsrichting en heeft een realistische financiële onderbouwing. Een doordachte cloud-strategie beschrijft onder meer of een hybride model wordt geadopteerd, welke architectuur wordt gehanteerd en waar workloads worden geplaatst.

Maar de grootste uitdaging wordt gevormd door effectieve cloud governance. Hoe kan er organisatorisch worden gestuurd op maximaal rendement uit het gebruik van de public cloud zonder interne en externe regelgeving te schenden? Bij DevOps-teams kan een spanningsveld ontstaan tussen maximale vrijheid in het gebruik van public cloud (autonomie) en het zich moeten houden aan goedkeuringsprocedures en risicoprocessen (compliance). Tegelijkertijd biedt juist de public cloud innovaties in de vorm van automatisering van cloud governance waarbij handmatige handelingen zoveel mogelijk vermeden kunnen worden.

Een goede strategie voor een behouden reis?

Wat we bij CGI zien is dat grote organisaties – zowel in de commerciële als de publieke sector – wel degelijk hun huiswerk hebben gedaan maar alsnog twijfelen over de start van hun reis. Het is belangrijk om te beseffen dat een migratietraject naar de public cloud niet louter een technische exercitie is, maar een verandertraject inhoudt. Hierbij worden niet alleen nieuwe technische capabilities gevraagd, maar ook moeten bestaande organisatorische capabilities aangepast worden. Maar zoals een Product Owner van een grote financiële organisatie Johan Cruijff parafraseerde: je gaat het pas zien als je het door hebt! Een migratietraject is vaak ook evolutionair van aard. Zelden zal een grootbedrijf in één keer zijn hele IT naar de public cloud verhuizen: cloud adoptie is ook een leerproces. De public cloud faciliteert dit doordat experimenten nauwelijks investeringen vereisen. Daar komt bij dat de realiteit toch blijft dat voor de migratie van sommige legacy systemen de kosten niet opwegen tegen de baten.

Maar een geslaagd grootschalig migratietraject staat of valt uiteindelijk toch bij een gestructureerde aanpak die zich in de praktijk bewezen heeft. Een dergelijk traject is pas succesvol als de verwachte business benefits aantoonbaar zijn gerealiseerd zonder daarbij onacceptabele risico’s te hebben genomen. Systeemintegrators zoals CGI beschikken over de methodieken en de jarenlange praktijkervaring om organisaties naar de gewenste eindbestemming te brengen. Daarmee komt voor het grootbedrijf de reis naar de public cloud in beeld als een serieus te overwegen optie.

Over de auteur

Raymond Groenewoud

Raymond Groenewoud

Thought Leader Cloud Adoption

Raymond Groenewoud is sinds 1998 actief in IT-infrastructuur. In het begin van zijn carrière heeft hij verschillende engineering, design en architectuurrollen vervuld bij telecom-providers.

Voeg commentaar toe

Comment editor

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
Blog richtlijnen en gebruiksvoorwaarden