Primary tabs

“Het integratieteam is veel te langzaam en zorgt ervoor dat ik niet snel waarde kan creëren.” Hoe vaak ik het afgelopen half jaar op de werkvloer deze zin vanuit de business teams heb gehoord, is allang niet meer op een hand te tellen.  Terwijl het integratieteam de volgende uitspraak telkens weer herhaalt: “Alle business teams willen elke keer op het laatste moment wat van ons, terwijl onze backlog al vol zit.”. In deze blog gaan we kijken hoe we de business- en IT-wereld dichterbij elkaar kunnen brengen.

Ik zie dat business teams hedendaags steeds meer zelf in controle wil komen welke applicaties ze aanschaffen en niet meer alles uitbesteden aan centrale IT-afdelingen. Dit is voor architectuur al een uitdaging op zich, maar daar gaat deze blog niet over. Een aantal jaar geleden waren grote projecten geen uitzondering. De bouw van grote applicaties was toen nog gemeengoed. Tegenwoordig kunnen business teams met een enkele druk op de knop SAAS-applicaties aanschaffen. Elke pay-as-you-go SAAS applicatie voegt (als het goed is) waarde toe aan het business proces en brengt je een stap dichter bij het digitaliseren van de bedrijfsprocessen. Deze blog zal zich vooral focussen op proces en organisatie m.b.t. integratie. Om een volledige integratie strategie voor je bedrijf neer te zetten zal naast proces en organisatie ook technologie meegenomen moeten worden. De volgende blog zal hier dieper op ingaan.

De integratiewaarde

Je kunt echter zelf bedenken dat je bijna geen toegevoegde waarde kunt creëren als deze tientallen, misschien wel honderden, SAAS-applicaties geen data met elkaar uitwisselen. De applicatie die voorspelt welke producten klanten in de toekomst gaan afnemen bij je bedrijf heeft bijvoorbeeld de historische verkoopgegevens uit de SAAS-facturatie-applicatie nodig maar tevens ook klantgegevens uit de SAAS CRM-applicatie om überhaupt tot een voorspelling te kunnen komen. Mijn voorspelling is dat in de nabije toekomst een bedrijf veel meer applicaties gaat gebruiken vanwege de microservices  / SAAS / containerization trend. Door deze trend is er meer behoefte aan integratiecapaciteit. Dit wordt onderbouwd door Gartner en Fujistu met uitspraken, zoals: “Through 2020, integration work will account for 50% of the time and cost of building a digital platform”.

Business teams zien integratie als een verplichting omdat de daadwerkelijke functionaliteit door de SAAS-applicatie wordt geleverd. Een betere invalshoek zou zijn om te stellen dat integratie het proces optimaliseert en versnelt. Immers: data wordt na de realisatie van integratie automatisch uitgewisseld. Daarbij zijn geen handmatige stappen meer nodig. Je kunt het vergelijken met een auto. Die gaat niet snel als je op een zandpad rijdt. Maar wanneer de snelweg er eenmaal ligt, wordt de snelheid vele malen overtroffen.

Een ander voorbeeld is een vertaal computer je stopt er een tekst als input in en levert automatisch de vertaalde tekst op zonder dat je zelf alle talen hoeft te kennen. Kortom een goed integratie fundament / platform is noodzakelijk om data eenvoudig, snel en op een flexibele manier met elkaar te kunnen delen. Het platform(snelweg of vertaalcomputer) moet de business in staat snel eigen integraties stromen te ontwikkelen en waarbij ze niet afhankelijk zijn van centrale IT.

Maar laten we eens kijken vanuit de twee (business en integratie) verschillende gezichtsvelden, zodat we wederzijds begrip kunnen creëren. 

Vanuit een business perspectief

Als business zijnde kunnen we tegenwoordig in de verschillende cloud marketplaces applicaties met de juiste functionaliteit met een druk op de knop aanschaffen. Deze SAAS-applicaties worden gehost in de cloud; we hebben hierdoor altijd de nieuwste functionaliteit meteen beschikbaar. Als business hebben we meer applicaties dan vroeger omdat we voor een bepaalde business functionaliteit de beste SAAS-applicatie op de markt kiezen. Het uitwisselen van data tussen deze verschillende SAAS-applicaties vergt inspanning van ons centrale integratieteam. 

Het centrale integratieteam (Centrale ICC) heeft “altijd” een overvolle backlog om de data-uitwisseling snel te realiseren. Een maand tot zelfs een half jaar wachten op het realiseren van data-uitwisseling is geen uitzondering. Daarnaast hebben we als business geen goed inzicht in wat er precies gebeurt, de welbekende black-box. 

Integratie binnen een maand

De data-uitwisseling tussen de verschillende SAAS-applicaties heeft meestal een lage complexiteit. De business verwachting is dat de realisatie van de integratie meestal binnen een maand gerealiseerd moet kunnen worden zodra de SAAS-applicatie met een druk op de knop is aangeschaft. 

Het integratie centrale integratieteam is de zwakke schakel in de realisatie keten. Hierdoor kunnen we op dit moment als organisatie niet snel genoeg “digitaal” bewegen en daardoor niet snel waarde creëren (kanttekening: deze blog gaat niet over duurzame IT-ontwikkeling). 

Vanuit een integratieperspectief

Als integratieteam merken we dat de laatste jaren de vraag steeds verder toeneemt. Dit wordt ook onderbouwd door onderzoeken van Gartner en Fujistu. Een aantal jaar geleden waren er een handvol monolithische applicaties binnen een bedrijf. Tegenwoordig lijk het aantal applicaties exponentieel toe te nemen. Het team komt hierdoor onder grote druk te staan omdat de business snel data-integratie flows gerealiseerd wil hebben tussen de nieuwe SAAS-applicaties. Als dienstverlenende afdeling proberen we zo goed als het gaat de business te helpen en hoge prioriteit te geven. Hierdoor komt het Life-cycle management van het integratieplatform onder druk te staan waardoor technische schuld ontstaat (technical debt). Door de ontstaande technical debt neemt onze productiviteit (velocity) en wendbaarheid (agility) af.

Complexiteit SAAS-trend
De SAAS-trend brengt daarnaast de volgende complexiteit met zich mee:

  1. End-to-end (E2E) monitoren en beheren van data flows wordt complexer
  2. Vroeger hoefden we maar een handvol semantische talen (die van de monolithische applicaties) te kennen, nu tientallen waardoor het aantal vertaalregels toeneemt
  3. Het aantal uitwisselingsprotocollen (SOAP, REST, FTP, etc.) neemt toe in ons landschap
  4. Quality of service van back-end systemen (SAAS-applicaties) moet altijd gegarandeerd blijven 
  5. Complexiteit van het IT-landschap stijgt want applicaties worden overal en nergens gehost in de welbekende cloud.
  6. Security maatregelen worden strikter omdat data ook buiten het eigen datacenter opgeslagen en uitgewisseld worden. Passende data governance is hierdoor een vereiste.

De complexiteit van een integratierealisatie ligt dus niet alleen in het aantal vertaalregels dat gerealiseerd moet worden, maar dus ook in de vele andere aspecten zoals hierboven benoemd. 

Voorwaarden om de snelheid te vergroten
Meer integratie resources toevoegen aan het integratie team om de snelheid te vergroten stelt de volgende voorwaarden:

  1. Goede kwaliteitsborging in je CI/CD pipeline, een groter team vergt nu eenmaal meer governance / borging, dit moet geautomatiseerd zijn om te voorkomen dat kwaliteitsbotging een vertragende factor is in de realisatieketen.
  2. Best practices en standard & guidelines goed vastgelegd. Nieuwe resources moeten snel ingewerkt kunnen worden zonder dat het een extra belasting legt op de huidige integratie specialisten
  3. Strak georganiseerd change proces. Een duidelijk change proces zorgt er in ieder geval voor dat DoR artifacts helder en conform afspraken opgeleverd worden hierdoor wordt het ping-pong effect voorkomen. 
  4. Teamorganisatie goed op orde. Een team moet goed met elkaar kunnen functioneren om snelheid van oplossen te vergroten, zoals bekend het team is zo sterk als de zwakste schakel. 

Deze voorwaarden zijn nodig om de kwaliteit van de op te leveren integratiecomponenten hoog te houden en de snelheid daarmee te vergroten.

Elkaar tegemoet komen

Uit het bovenstaande kun je opmaken dat IT en business niet vanzelf een goede relatie met elkaar hebben. Echter, ze hebben nog steeds een gezamenlijk doel. Het uiteindelijke doel is om het bedrijf duurzamer te maken door bijvoorbeeld je bedrijfsprocessen efficiënter te maken door middel van het implementeren van duurzame IT-oplossingen. Kortom: het optimaal digitaliseren van je bedrijf.

Om IT en business dichter bij elkaar te brengen moet de business meer zelf redzaam worden (self-enabling). De business is dit immers al gewend als je bijvoorbeeld kijkt naar de implementatie van SAAS-applicaties. Hoe gaan we deze zelfredzaamheid realiseren kijkend naar het IT-domein Integratie.

De vertaalcomputer
Zoals als voorbeeld al gegeven, iIntegratie kun je zien als een vertaalcomputer met globaal gezien drie opties. De vertaalcomputer krijgt bijvoorbeeld als invoer Engelse tekst en vertaalt deze naar een taal die de eindgebruiker begrijpt. In het Integratie domein zijn dit de data transformatieregels. 

De tweede functie van de vertaal computer is dat je de tekst op verschillende manieren kunt aanleveren, zoals gesproken, handgeschreven of via het toetsenbord. De vertaalcomputer toont de vertaling vervolgens op het scherm van de vertaalcomputer. Binnen integratie noemen we dit transporttransformatie.

De derde functie is het filteren van data. Je krijgt als eindgebruiker niet alle informatie te zien terwijl andere eindgebruikers de informatie wel te zien krijgen. Dit platform wordt neergezet door centrale IT organisatie en teven beheerd. Het platform kan worden gebruikt door de business voor integratie data stromen en bevat alle nieuwe functionaliteit die gewenst is door de business.

Doe het zelf
Zou het niet geweldig zijn als IT de “SAAS vertaalcomputer” beschikbaar kon maken voor de business waarbij de business zelf de vertaalregels kan implementeren? De business kent zijn eigen data beter dan de centrale integratie-afdeling. De IT zorgt dat de vertaalcomputer steeds meer opties (bijvoorbeeld invoer vanaf cloud storage) krijgt en up-to-date (bijvoorbeeld met betrekking tot security) blijft. Kortom: IT levert het technische integratieplatform en de business zorgt zelf voor de business functionaliteit. Deze transitie kan gezien worden als de overgang van centraal  integratie compentence center (ICC) naar self-service integratie compentence center (ICC) . 

smart and sustainable integration

Om deze transitie succesvol te maken zijn een aantal randvoorwaarden noodzakelijk, net zoals bij  het in gebruik nemen van een vertaalcomputer.
•    Handleiding & best practices
•    Helpdeskondersteuning
•    Integratie governance
•    Self-service UX
•    Integratieplatform en de bijhorende integratie bouwblokken (Lego bricks)

Met een self-service ICC is de business zelf meer in controle met betrekking tot het implementeren van nieuwe functionaliteit / API’s. Daarnaast heeft IT nog steeds controle over het platform en de bouwstenen en kan het daardoor de bedrijfscontinuïteit van applicaties garanderen. Kortom: business en IT worden dichter bij elkaar gebracht.

Over de auteur

Roel Donker

Roel Donker

Director Consulting - Expert

Roel Donker is een ervaren integratiespecialist / architect met meer dan 10 jaar ervaring binnen verschillende sectoren(onder andere banken, energie, luchtvaart en transport) in zowel nationale als internationale projecten. De laatste jaren neemt de vraag naar integratie-oplossingen toe en ...