Primary tabs

De jaarlijkse inventarisatie van de Nederlandse supply chain-adviesbureaus door Supply Chain Magazine voor de SCM Consulting Subway Map 2016-2017, maakt wederom duidelijk dat digitalization en predictive analytics voor de nodige veranderingen in de sector gaan zorgen. Dit tweetal staat inderdaad nog steeds achter – de game changers - Sales & Operations Planning (S&OP) en het herontwerp van supply chain-netwerken. Maar eigenlijk zijn ze indirect verbonden met deze eerste twee. Bereid u dus voor op een digitale reis richting Supply Chain Excellence en laat u daarbij leiden door de Metrokaart NL!

Predictive analytics gaat een cruciale rol spelen in de optimalisatie van de S&OP-strategieën. Veel productiebedrijven hebben wat betreft hun Sales & Operations Planning immers grote behoefte aan voorspellende algoritmen. Er huizen namelijk nogal wat onzekerheden in hun supply chains (zie ook mijn blog VALORISATIE - een moeilijke Sudoku voor de levensmiddelenindustrie). Zo is er onzekerheid met betrekking tot de kwaliteit en variabiliteit van bepaalde kritische eigenschappen van de ontvangen grondstoffen. Onzekerheid ook in de afname van hun producten, toegevoegd aan de al grote volatiliteit van de dagelijkse marktprijs. En zelfs onzekerheid over de constante productiecapaciteit en beschikbaarheid van kritische assets.

Predictive analytics helpt bij co2- en fijnstofreductie

We herkennen snel de cruciale rol van predictive analytics, digitalisering, de behoefte tot herontwerpen van supply chain-netwerken en optimalisatie van S&O. Het is daarbij nog wel steeds zorgwekkend dat voornamelijk ‘vertrouwen’ in het delen van informatie één van de grootste blokkade blijft. Toch is CGI erin geslaagd (zoals in het artikel over de SCM Consulting Subway Map 2016-2017 genoemd) om een project te starten om de reductie van CO2 en fijnstof te bevorderen door het real-time uitwisselen van informatie tussen verschillende partijen in de keten. De eerste resultaten worden op 16 maart tijdens het Topsector Logistiek Congres gepresenteerd door collega Simon Dalmolen. Een eerste stap in de goede richting!

Bewegen in de goede richting

SCM geeft een overzicht van Nederlandse supply chain consultancies in de vorm van een overzichtelijke metrokaart.

Beweeg uw muis/cursor over de onderstaande infographic om in te zoomen.

Download PDF

Op deze kaart zie je onder meer welke consultancy-bedrijven in Nederland aanwijsbare recente ervaring hebben op specifieke adviesgebieden in Supply Chain Management. Er staat op de kaart ook een ranking van de Top 20 van adviesbureaus (op basis van omvang en expertise). CGI staat hier op een eervolle vijfde positie. Dat is mooi, maar wellicht nog waardevoller is dat de metrokaart, als je deze vergelijkt met de kaart van vorig jaar, inderdaad bewijst dat CGI zich in de goede richting beweegt. Dit past ook wel bij een metrokaart: het gaat niet om stilstaan, maar om in beweging blijven, accelereren en de juiste koers aanhouden. Een reis die we al enige tijd zijn begonnen met onze klanten en partners, met als eindstation het bereiken van ‘Supply Chain & Manufacturing Excellence’.

Twee convergente sporen

De constatering vanuit de SCM Consulting Metrokaart dat digitalisering samen met predictive analytics voor de benodigde veranderingen in de sector gaan zorgen, wordt door onze CGI Global 1000 2016 rapport extra bevestigd.

Ieder jaar voert CGI een reeks persoonlijke gesprekken met senior leiders in business en technologie. Hen wordt nadrukkelijk gevraagd naar hun visie en prioriteiten op trends. In 2016 kwamen meer dan 1.000 leiders aan het woord, verspreid over 10 industrieën en 20 landen. Zij onderstrepen dat er een Digitale Transformatie in gang is gezet en dat deze aan het accelereren is door de hele Supply Chain.

Digitale reis langs diverse stations

Digitalisering over de hele supply chain is van essentieel belang voor fabrikanten die streven naar het verlagen van de kosten, terwijl ze hun flexibiliteit en ‘speed to market’ verbeteren. De combinatie van Operations Technologie (OT) en Information Technology (OT), een grotere integratie in de waardeketen en het implementeren van predictive analytics, IoT, Mobile en Cloud-oplossingen hebben hier de hoogste prioriteit. Deze worden in de digitale transformatie als essentieel beschouwd en zijn als het ware de stations die je in deze reis niet mag missen.

Zo moeten we ons realiseren dat een digitaal geïntegreerde en intelligente value chain, een ongekend niveau van samenwerking en real-time inzicht in de waardeketen bevordert. Deze wordt steeds crucialer, wil een organisatie aan de steeds hogere eisen van de klant blijven voldoen.

Alleen door samen te werken, informatie te delen, elkaar te vertrouwen en parallel te starten met diverse innovatieve initiatieven (het leggen van moderne sporen) die convergeren in een gemeenschappelijk einddoel, gaan we het eindstation halen: Supply Chain & Manufacturing Excellence.

Over de auteur

cybersecuritygame

CGI Security Awareness Game

Met de Security Awareness Game van CGI kunnen DevOps teams hun kennis van security op een leuke en interactieve manier vergroten. De web-based ‘tower defense’ game motiveert spelers nieuwe kennis te vergaren en om security daadwerkelijk een onderdeel te laten zijn van de dagelijkse werkzaamheden. ...

Voeg commentaar toe

Comment editor

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
Blog richtlijnen en gebruiksvoorwaarden