Primary tabs

Niemand weet hoe onze energievoorziening er in 2050 uitziet. Zijn we volledig over op duurzame energie? Rijden we allemaal elektrisch? Wat voor mogelijkheden bieden The Internet of Things en Big Data? Zijn we prosumers geworden? Maken we gebruik van Spotify-achtige energiediensten? Prikkelend giswerk. Maar wie goed kijkt wat er nu speelt, kan uitspraken doen die verder grijpen dan ‘koffiedik kijken’. In deze blog schets ik drie dimensies die de toekomstige energiemarkt gaan kleuren.

In de energiesector spelen veel veranderingen. Ze zijn ingegeven door klimaatdoelstellingen, maar ook door de ‘technology push’ die zoveel mogelijk maakt. Denk hierbij aan de doorontwikkeling van zonnepanelen en de al maar verbeterde accutechnologie (meer oplaadcapaciteit, waarbij op termijn ook decentraal opgewekte energie hierop opgeslagen kan worden). Of aan smart homes met slimme meters en andere ICT-oplossingen die een steeds grotere rol spelen in het energie-ecosysteem.

Gamechanger

In deze dynamische sector maken subsidies en saldering nu het verschil nog. Op termijn zal vooral de prijsontwikkeling van zonnepanelen en opslag van energie een gamechanger zijn. Neem de gigafactory die Tesla momenteel bouwt. Als de eerste batterijen in 2017 van de band rollen, gaat dat een enorme impact hebben op de productiecapaciteit en de prijs van opslag. Analisten voorspellen dat deze prijs naar $38 per kWh opslag daalt*. Dit zal zijn weerslag hebben op de gehele sector.

Bovenstaande is niet de enige factor van belang. Er speelt ook een aantal andere ontwikkelingen en trends die van geheel andere aard zijn:

  • Technologieontwikkeling: ontwikkelingen volgen elkaar steeds sneller op en de mogelijkheden worden door bijvoorbeeld big data eindeloos. Wat is er (straks) allemaal mogelijk? Dit bepaalt sterk waar de energiemarkt naartoe gaat. Wie had in de jaren ‘80 bedacht dat we anno 2015 een smartphone zouden hebben die extreem meer capaciteit heeft dan een PC van toen, die vele malen goedkoper is en waarmee je dingen kan, die je je toen niet kon voorstellen?
  • Peer-to-peer handel: een gevolg van de technologieontwikkeling. Door het ‘connecten’ van internet, smartphones en apps zijn we in staat nieuwe netwerken aan te gaan en direct met elkaar te handelen. Marktplaats was een eerste voorbeeld hiervan, andere (bekende) voorbeelden zijn Uber en Airbnb. In de energiewereld is dat bijvoorbeeld Enwire.
  • Van producten naar diensten: oftewel van bezit naar gebruik. Het is een ontwikkeling die we op allerlei terreinen zien. Mobiliteit bijvoorbeeld: waarom zou je een dure auto willen bezitten als je jouw vervoer ook via een app kan regelen? Waarom cd’s aanschaffen of muziek downloaden, als je ook gebruik kunt maken van streamingdiensten als Spotify?

De toekomst in drie dimensies

De bovenstaande veranderingen, ontwikkelingen en trends kleuren de toekomst van de energiemarkt. Er zijn weliswaar belemmeringen, zoals de wet- en regelgeving. Of het grillige karakter van zonne-energie en de cruciale vraag of een dergelijke energiebron wel echt rendabel is. Misschien wordt zeewier de energiebron van de toekomst. Wie weet… Toch durf ik nu al uitspraken te doen over de energiemarkt van morgen. Er zijn de afgelopen jaren immers diverse proeftuinen geweest die ons allerlei inzichten hebben opgeleverd. De hamvraag is nu wat mij betreft hoe we de ‘valley of death’ doorkomen en echt een nieuwe energiemarkt creëren. Oftewel hoe ziet de Spotify van de energiemarkt eruit?

Het antwoord kent wat mij betreft drie dimensies:

  1. Visie en samenwerking/co-makership: een beeld hebben hoe de energiemarkt eruit gaat zien, is het startpunt. Daarnaast is het ook van belang echt te begrijpen hoe de markt nu werkt. Dit moet echter niet belemmerend werken; hier moet een evenwicht ontstaan met innovaties. Samenwerking is hierbij cruciaal tussen grote bedrijven, start-ups en klanten, waardoor klantbehoefte, leiderschap, creativiteit en schaalbaarheid hand in hand gaan.
  2. Just do it: veranderingen inzetten door projecten uit te voeren en nieuwe diensten te lanceren. Het is zaak hierbij in te spelen op zaken die op dit moment actueel zijn, maar wel altijd het einddoel voor ogen te houden. Het is essentieel om te durven leren en van hieruit de visie verder te verfijnen.
  3. En last but not least is timing cruciaal om nieuwe diensten te lanceren. De opslag van energie gaat immers, zoals ik al meldde, een gamechanger worden. Het is 2020 voordat je het weet… Hierdoor komen onderwerpen als micro grids, energiemarktplaatsen, zelfvoorzienende huizen en elektrisch vervoer in een extreme versnelling. Generieke en schaalbare IT-platformen zijn daarbij een randvoorwaarde waar nu al de basis voor gelegd moet worden. Dit zijn platformen voor het koppelen van slimme objecten (internet of things), platformen voor het verhandelen van vraag en aanbod en platformen waarop nieuwe diensten kunnen worden ontwikkeld. Wachten met het ontwikkelen van deze platformen is geen optie, anders komt er geen Spotify van de energiemarkt.

Benieuwd hoe CGI nu al bouwt aan de energiemarkt van morgen? Neem dan contact op met Jos Siemons.

* Referentie: 23SEP2015 Greentechmedia / Jefferies

Voeg commentaar toe

Comment editor

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
Blog richtlijnen en gebruiksvoorwaarden