Primary tabs

‘Exit energiebedrijf?’ Dit is de prikkelende stelling van de lezing die ik recent in Pakhuis de Zwijger bijwoonde om in gesprek te gaan met mensen uit de Trouw Duurzame 100. Centraal staat de vraag of er in de toekomst nog een rol is weggelegd voor de traditionele energiebedrijven zoals wij ze kennen. In deze blog trakteer ik u op een kort verslag én mijn bevindingen.

Meerdere sprekers doen tijdens de lezing hun zegje. Hierdoor wordt het onderwerp vanuit verschillende hoeken belicht. Voormalig Minister van VROM en hoogleraar Duurzaam Innoveren aan de Universiteit van Utrecht Jacqueline Cramer benadrukt het belang van een consistent beleid om samenwerking te stimuleren en uiteindelijk te zorgen dat we met elkaar de Nederlandse doelstelling van 14% duurzame energie in 2020 toch nog weten te behalen. Alexander van Ofwegen, Directeur Warmte bij Nuon, zegt mee te bewegen met de wensen van de klant en denkt dat Nuon zo bestaansrecht behoudt. Aart van Veller gelooft niet alleen in technische innovaties, maar vooral ook in nieuwe business modellen zoals hij met zijn bedrijf Vandebron aanbiedt. En Pallas Agterberg, Directeur Strategie bij Alliander, ziet niet slechts een paar energiebedrijven in Nederland, maar eerder 8 miljoen kleine energieproducenten. In de toekomst zal immers iedereen zelf energie opwekken en met elkaar delen.

Peer-to-peer handel

Rode draad van de avond is de energietransitie en de noodzaak om te innoveren. Iedereen is het er over eens dat de dagen van de grote kolencentrales geteld zijn en dat hernieuwbare energie de toekomst heeft. Vraag is alleen nog hoe lang dit duurt en hoe disruptief deze verandering zal zijn. Zal er werkelijk een Spotify van de energiemarkt ontstaan die de hele branche op zijn kop zet, zoals mijn collega Jos Siemons zich al eens eerder afvroeg? Decentralisatie is naast duurzaamheid de trend, maar de sleutel ligt volgens mij in de derde D: digitalisering. Ik voorzie een sterke groei van peer-to-peer handel. Digitale marktplaatsen winnen momenteel al enorm aan populariteit. Het is toch fantastisch zelf te kunnen bepalen of je bijvoorbeeld elektriciteit afneemt van een windmolen op de Noordzee of van zonnepanelen die liggen op het stadion van je favoriete voetbalclub?! Daarnaast biedt het me de mogelijkheid om stroom opgewekt met mijn eigen zonnepanelen rechtstreeks te verkopen aan mijn buurman voor een prijs die wij zelf terecht vinden. Vandebron is een goed voorbeeld van zo’n digitale marktplaats, maar ook Enwire, een platform van Energy eXchange Enablers, biedt de mogelijkheid om zelf elektriciteit te verhandelen. Interessant is dat ook een energiereus als Nuon kansen ziet en sinds kort een leveranciersvergunning heeft voor haar dochter Powerpeers.

Digitalisering zowel upstream als downstream

Digitalisering zie je echter niet alleen maar downstream bij de realisatie van dergelijke marktplaatsen om partijen met elkaar in contact te brengen en de daadwerkelijke handel mogelijk te maken. Ook upstream is digitalisering cruciaal. Het moet tenslotte wel duidelijk zijn hoeveel elektriciteit een specifieke windturbine opwekt en hoeveel huishoudens elektriciteit hebben ingekocht van deze windturbine en ook daadwerkelijk verbruiken. Sensoren en slimme meters moeten geïnstalleerd zijn om deze stroom aan benodigde data te produceren. Een techniek als Big Data Analytics geeft de mogelijkheid om de juiste kennis uit deze data te destilleren en vind je terug in verschillende oplossingen van CGI. Renewables Management System biedt bijvoorbeeld real-time inzicht in je duurzame opwek en daarmee grip op je assets, of deze zich nu richten op elektriciteit uit water, wind of de zon. Sm@rtering is een oplossing op het gebied van (slimme) meter data management (MDM) en faciliteert smart grids. Zo kan vraag en aanbod ook op lokaal niveau perfect op elkaar afgestemd worden. Waarbij nog meer winst gehaald kan worden als de energievraag flexibel gemaakt wordt (zie dit blog).

Drie D’s als kompas voor de toekomst

‘Exit energiebedrijf?’ Nee, dat denk ik niet, al is het maar om de zware industrie te bedienen of om (voorlopig nog) als achtervang te fungeren wanneer zon en wind het even laten afweten. Maar de rol van het energiebedrijf verandert absoluut, waarbij duurzaam, decentraal en digitaal het kompas vormen om de juiste koers te kunnen varen. Gevestigde namen die niet innoveren en deze drie D’s niet omarmen, maar angstvallig blijven vastklampen aan het verleden, gaan het denk ik niet redden. Ik sluit me liever aan bij mevrouw Agterberg en bereid me alvast voor op de komst van 8 miljoen energiebedrijfjes.

Voeg commentaar toe

Comment editor

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
Blog richtlijnen en gebruiksvoorwaarden