Primary tabs

Veel bedrijven laten een enorme kans liggen om in één keer hun operationele kosten en hun CO2-footprint aanzienlijk te verlagen. Met behulp van het Internet of Things (IoT) kun je namelijk 10 tot 20 procent op het energieverbruik besparen.

Vorig jaar is op de klimaatconferentie in Parijs afgesproken dat de uitstoot van broeikasgassen wordt teruggedrongen en dat de opwarming van de aarde wordt beperkt tot maximaal 2 graden, met 1,5 graad als streefwaarde. In Nederland zijn er ook afspraken gemaakt. Hier staat het Energieakkoord – dat in 2013 werd gesloten tussen overheid, werkgevers, werknemers en milieuorganisaties – onder druk. Planbureaus hebben berekend dat bij ongewijzigd beleid slechts 55 procent van de overeengekomen energiebesparing van 100 Petajoule (PJ) in 2020 wordt gerealiseerd. De energie-intensieve industrie, zoals chemie en basismetaalbedrijven, heeft zich vastgelegd op een besparing van 9 PJ tot 2020. In mei dit jaar heeft minister Kamp aangekondigd dat energie-intensieve bedrijven die tegen 1 oktober geen afspraken hebben gemaakt met de overheid over energiebesparing, boetes krijgen opgelegd.

We staan aan het begin van de vierde industriële revolutie

Er moet dus actie ondernomen worden. Gelukkig kunnen we putten uit een rijk arsenaal aan nieuwe technologieën. Wireless sensor networks, IoT, big data en predictive analytics maken het mogelijk om aanzienlijk te besparen op de energierekening. Met behulp van niet-invasieve sensoren kunnen we gemakkelijk het energieverbruik van apparaten en productielijnen real-time meten. Door deze gegevens en andere data, zoals productiegegevens, storingen, energieprijzen en weersvoorspellingen, te verzamelen en te analyseren op een IoT-platform, krijgen we inzicht in de mogelijkheden om te besparen op energiekosten. Dat kan door:

  • het piekverbruik en daarmee de aansluitingskosten te verlagen;
  • apparatuur die niet gebruikt wordt om te produceren uit te zetten;
  • de productieplanning af te stemmen op de te verwachten buitencondities en energieprijzen.

Slimme sensoren

Bedrijven kunnen met name veel geld besparen door het toepassen van ‘slimme sensoren’ op bestaande installaties en machines. Hiermee kunnen zij verspilling van energie voorkomen en niet optimaal functionerende apparatuur opsporen. Door het energieverbruik te monitoren en te analyseren kunnen deze bedrijven tegelijkertijd:

  • de operationele kosten (zoals energiekosten en onderhoudskosten) verlagen;
  • de Overall Equipment Effectiveness (OEE) van apparatuur en installaties verbeteren;
  • doelstellingen op het gebied van maatschappelijk verantwoordelijk ondernemen realiseren, zoals de besparing op energieverbruik en het per product inzichtelijk maken van de energiekosten en de CO2-footprint;
  • voldoen aan nieuwe wettelijke eisen.

Zoals u in onderstaande figuur kunt zien, bestaan de operationele kosten in de energie-intensieve industrie voor een groot deel uit energiekosten.

Bron: LNS Research

Minder energieverbruik met behulp van IoT

Volgens het McKinsey-rapport ‘The Internet of Things, mapping the value beyond the hype’ uit 2015 kan met behulp van het Internet of Things 10 tot 20 procent op het energieverbruik bespaard worden. Een simpel rekensommetje illustreert wat dit voor Nederland – en onze energieafspraken – betekent.

Eerst maar eens de feiten en cijfers waarmee we gaan rekenen. In Nederland verbruiken we met zijn allen zo’n slordige 3.000 PJ aan energie. Zo’n 40 procent hiervan wordt verbruikt door de industrie. Dat is ongeveer 1.200 PJ. Zoals u in onderstaande figuur kunt aflezen, komt het grootste deel hiervan, 1.000 PJ, voor rekening van de energie-intensieve industrie (chemie, farmacie, basismetaalindustrie).

Volgens McKinsey kan met behulp van het Internet of Things 10 tot 20 procent op het energieverbruik bespaard worden. Dit betekent dat de energie-intensieve industrie in Nederland enkel en alleen door het beter monitoren en analyseren van het energieverbruik jaarlijks al 100 tot 200 PJ kan besparen. 100 PJ aan verbruikte energie komt overeen met 27.800 miljoen kilowattuur. Uitgaande van een tarief van 5 cent per kWh voor elektriciteit komt dit overeen met een besparing van 1.4 tot 2.8 miljard euro.

In hetzelfde Mckinsey-rapport wordt gesteld dat u met IoT-technologie ook nog eens 10 tot 40 procent kunt besparen op onderhoudskosten. En natuurlijk op de boetes van Kamp.

Wat houdt u nog tegen?

Voeg commentaar toe

Comment editor

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
Blog richtlijnen en gebruiksvoorwaarden