Het is inmiddels wel duidelijk dat we naar een duurzame en CO2-vrije samenleving moeten om global warming van boven de 2 graden (of zelfs boven de 1 graden) te voorkomen. Niemand zit op nog meer natuurrampen te wachten. En als burger van een land wat onder de zeespiegel leeft, is een verdere verhoging hiervan ook geen prettig vooruitzicht. Dus heeft onze regering er een energiebeleid opgezet met als doel om in 2023 de energiebehoefte 16% duurzaam op te wekken. Goed plan, maar overigens wel de helft (over eigenlijk minder) van het verhaal, want het energieverbruik is de andere knop waar aan gedraaid moeten worden.

16% duurzaam opwekken in 2023 en dit blijvend laten groeien betekent dat het huidige energiesysteem, wat gebaseerd is op centrale opwekking, zal moet veranderen om al die decentrale duurzame opwekking, zon, wind e.d., te kunnen verwerken. Dit is een complexe aangelegenheid, waarvan de eindoplossing niet helder is. Energie laat zich immers nog lastig vangen (opslaan). Duurzame energiebronnen zijn afhankelijk van moeder natuur. En de centrale productie zal steeds minder makkelijk de gevraagde en tijdelijke behoefte kunnen invullen als we steeds minder fossiele brandstoffen (willen) hebben. Zie hier de prominente discussie over het oplossen van het flexibiliteitsvraagstuk, waar naast de productiekant ook een rol is weggelegd voor de grootverbruikers/industrie – kan zij haar elektriciteitsbehoefte flexibiliseren? – en de consument door slim om te gaan met energieverbruik.

Zijn we op tijd?

imagelink_cgi-nl_blog_energietransitieIn de energiesector zien we de nodige initiatieven om de energietransitie te adresseren. Denk aan de Powermatcher, Elektrisch Vervoer, Open Smart Grid Platform, Enwire en TOON. Er worden ook steeds meer daken bekleed met zonnepanelen. Maar gaat het snel genoeg? Volgens de grafiek van Eurostat niet. Wat we zien is dat veel initiatieven niet leiden tot een implementatie vanwege een niet rendabele business case. Verder zijn er onvoldoende incentives om een initiatief te starten. It’s all about the money.

Industriële Internet Revolutie

Het verleden heeft geleerd dat er af en toe waves van disruptie zijn, die aangewakkerd worden door emerging technologies. 200 jaar geleden was dit ‘stoom’ en kwamen we terecht in de Industriële Revolutie. Eind vorige eeuw was er het Internet Protocol en de opkomst van het internet, de Internet Revolutie. Vandaag is er Internet of Things (IoT) en Big Data. We zijn aan de Industriële Internet Revolutie begonnen. We plaatsen overal sensoren in, koppelen objecten aan elkaar, waardoor er allerlei nieuwe data beschikbaar komt waardoor je iets weet wat je voorheen niet wist en je iets kan wat je voorheen nog niet kon. Cryptisch hè?! Ik zal het proberen uit te leggen.

imagelink_cgi-nl_blog_industriele-internet-revolutie_800x457Stel nou dat we in staat zijn om op basis van de nieuwe beschikbare data de elektriciteitsstromen dermate te sturen dat investeringen in het landelijk netwerk en lokale netwerken beperkt kunnen blijven door vraag en aanbod slim op elkaar af te stemmen. Aan de vraagkant zal steeds meer data beschikbaar komen. Waardoor we de vraag steeds nauwkeuriger kunnen voorspellen of zelfs ultimo gaan bepalen. Er komen steeds meer slimme objecten in ons leven die data rondom ons reilen en zeilen inzichtelijk maken. Wanneer de elektrische auto opgeladen moet zijn, bijvoorbeeld. Wanneer je kleren schoon moeten zijn, je terugkomt van het sporten, de kinderen thuis zijn vanwege tentamens, vakantieplanning, verjaardagen, et cetera. Dit geldt ook voor de grootverbruikers, met name de procesindustrie. Daar kun je bijvoorbeeld de productieplanning delen in de keten, zodat je de elektriciteitsbehoefte ook hier kan sturen. 

Friction Free Energie

De route naar het sturen van vraag en aanbod van energie is een reis waarin steeds weer waarde uit allerlei vormen (nieuwe) data komt en allerlei verbindingen worden gelegd. Voorwaarde is wel dat netwerkbedrijven digitaliseren. Daarbij kunnen dezelfde technieken (IoT, Big Data) helpen tot een vergaande optimalisatie/automatisering van de bedrijfsprocessen. De frictie of disruptie in de bedrijfsvoering wordt dan tot bijna nul gereduceerd. Met een Friction Free Enterprise (hierover meer in mijn volgende blog) als resultaat. Gevolg: significante besparingen in de operatie, die weer aangewend kunnen worden in de innovatie om de energietransitie te versnellen. Mijn oproep naar de marktpartijen is: start het liefst vandaag nog met het toepassen van deze disruptieve technologie. Ik woon in Friesland. Daar hebben we terpen. Maar als we zo doorgaan, hou ik het ook niet droog…

Over de auteur

Picture of Gerard van de Kamp

Gerard van de Kamp

Director Consulting Digital Transformation

Al ruim 30 jaar houdt Gerard zich bezig met opkomende informatie en digitale technologieën. Dit startte tijdens zijn studie bedrijfskundige informatica in de jaren ’80. Daarna volgde de opkomst van het Internet begin jaren ’90 en het mobiele Internet rond de eeuwwisseling: mijlpalen die het ...

Voeg commentaar toe

Comment editor

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
Blog richtlijnen en gebruiksvoorwaarden