Primary tabs

De energietransitie verandert niet alleen de energiemarkt. Ook voor onze economie en samenleving is dit een evolutie met grote gevolgen. Of wellicht zelfs een revolutie: om alles in goede banen te leiden is een grootschalige Digitale Transformatie nodig, waardoor op centraal en decentraal niveau data over opwek en verbruik uitgewisseld kan worden. Want onze energievoorziening mag geen dip gaan vertonen.

We weten al langer dat de energietransitie onvermijdelijk is. De urgentie om een duurzame, CO2-arme samenleving te worden, voelen we al langer. Het clean energy package van de Europese Commissie kwam dan ook niet uit de lucht vallen (lees ook mijn blog Blijf investeren en elkaar inspireren in de energietransitie!). In 2050 is Europa energieneutraal, zo is het doel. Een fikse uitdaging. Onze samenleving elektrificeert namelijk met rasse schreden. We hebben in groeiende mate meer energie nodig of – nog beter – dienen efficiënter met energie om te gaan. Als je de energieconsumptie van 2010 met die van 2040 vergelijkt, zie je een stijging van 35%. Bij dit percentage is al rekening gehouden met alle plannen om efficiënter met onze energie om te gaan. Want zonder deze energie-efficiëntie zou de stijging maar liefst 140% zijn!

Recordhoeveelheid duurzame energie

Onze energieconsumptie groeit dus aanzienlijk. In dat kader is het prettig te melden dat het afgelopen jaar een recordhoeveelheid duurzame energie toegevoegd is aan de bestaande capaciteit, waarvoor vergeleken met 2015 bovendien een 23% lagere investering per Gigawatt vereist was. Dit blijkt uit het onlangs verschenen Renewables 2017 Global Status Report van denktank Ren21. Afgelopen jaar is 161 gigawatt (GW) duurzame capaciteit toegevoegd, tegenover 147 GW in 2015. Met 1 GW kun je, naar westerse maatstaven, ongeveer een miljoen huishoudens van energie voorzien.

Schommelingen in het net

Met de resultaten over 2016 is de wereldwijd totaal beschikbare duurzame capaciteit ten opzichte van 2015 met 9% gestegen tot bijna 2017 GW, zo staat in het Ren21-rapport. Daarvan is 47% zonne-energie, 34% windenergie en 15,5% waterkracht. Er is echter nog veel meer GW nodig om de doelstellingen te halen. Zo zal ondermeer het aantal grote windparken op zee (centrale opwekking) groeien. Maar er komt ook een forse toename van decentrale opwek, bijvoorbeeld door zonnepanelen op het dak van je huis. Consumenten worden producenten. Deze centrale en decentrale opwek gaat leiden tot grote schommelingen in het net. We krijgen pieken (veel zon of veel wind) en dalen. De schommelingen kunnen we opvangen met energieopslag. Dit wordt de ‘disrupter’ in de energietransitie. Inmiddels is de technologie van windopwek zo ver dat een base load (vlakke curve zoals bij conventionele opwek) wordt evenaart. Verder wordt er hard gewerkt aan superbatterijen (onder andere door Tesla) en worden de mogelijkheid om virtueel te bufferen onderzocht.

Data zorgt voor disruptieve innovatie

Aan de ene kant is er dus een centralisatieslag in Europa merkbaar; daar tegenover staat de decentrale opwek om op lokaal niveau zelfvoorzienend te kunnen zijn. Er gebeurt van alles. Maar de hamvraag blijft hetzelfde: kun je ervan op aan dat jij, op de momenten dat je elektriciteit nodig hebt, ook echt elektriciteit hebt? Hoe blijft ons energiesysteem, met alle veranderingen, mogelijkheden en uitdagingen intact en functionerend? Het antwoord hierop is data-uitwisseling tussen decentraal en centraal. Dat is dé voorwaarde om een betrouwbare energievoorziening te waarborgen. De energietransitie is sowieso data gedreven: ze is veroorzaakt door de toename aan data over het verbruik en de opwek van energie (ondermeer dankzij smart meters en sensoren). Al deze data zal zorgen voor disruptieve innovatie.

Digitale Transformatie

Om de data-uitwisseling mogelijk te maken, is een digitale transformatie nodig. Deze zal op alle niveaus – centraal versus decentraal, macro versus micro – leiden tot nieuwe businessmodellen, waarin bijvoorbeeld ‘peer-to-peer’ trading mogelijk wordt. De nieuwe modellen zorgen op hun beurt weer voor nieuwe verhoudingen. Nieuwe afspraken. En nieuwe rollen. Zoals de rol van de ‘aggregrator’, die de rol van een PV partij op decentraal niveau kan vervullen door demand side response management te vervullen voor de klantengroep. Of een market operator, die ervoor zorgt dat alle partijen in de markt inzicht krijgen in hun eigen data, het verbruik en ‘energie’-gedrag van een huishouden of data geanonimiseerd mogen gaan aanbieden om zo een verbeterde ‘forecast’ te geven.

Wachten op het doorbraakmoment

Wanneer gaat de knop om en gaan we, met alle partijen uit het ecosysteem, de markt hervormen en omarmen we allen de digitale transformatie? De gedachte is nu nog te zeer: maar het licht brandt toch nog steeds? Het lijkt erop dat we zitten te wachten op een grootschalig incident. Een enorme landelijke stroomstoring bijvoorbeeld, waarvan de impact een twintigvoud is van de gevolgen van de storing die Amsterdam begin dit jaar trof. Dat mag wat mij betreft niet het doorbraakmoment in onze bewustwording zijn. Het is beter proactief te werk te gaan en te zorgen dat de BV Nederland ook in de toekomst over voldoende energie beschikt. Laten we dus met elkaar, ruimschoots voordat de energietransitie een voldongen feit is, het gesprek en de samenwerking aangaan en de energiemarkt hervormen. Zo zijn we zelf tijdens het door ons georganiseerde Central Markets Debate Event (op 10 en 11 mei in Lissabon) in gesprek gegaan met de Europese leiders in de markt. Alleen door samen te praten en samen te werken, zorgen we voor een adequate elektriciteitsvoorziening in de toekomst. Niet voor niets was de titel van mijn vorige blog Blijf investeren en elkaar inspireren in de energietransitie!.

Dit blog is geschreven als inleiding op het whitepaper ‘The changing role of market facilitation and emerging market designs’ van Dorita Goeijenbier. Dit whitepaper kunt u downloaden via de site van CGI Nederland.

Wilt u meer weten over het Central Markets Debate Event in Lissabon? Mailt u dan naar Dorita Goeijenbier.

Voeg commentaar toe

Comment editor

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
Blog richtlijnen en gebruiksvoorwaarden