Primary tabs

Enkele weken geleden was ik voor mijn werk in Finland. Dat land werkt aan de ontwikkeling van de elektriciteitsmarkt in de Nordics. Daarbij is samenwerking tussen landen de sleutel om een optimale energiemarkt te realiseren. Maar een land als IJsland is volledig geïsoleerd; de huidige ontwikkelingen op de energiemarkt gaan eraan voorbij. IJsland is een duurzaam energieland: alle elektriciteit is afkomstig van thermische en waterkrachtcentrales. Het ligt op een geologische ‘hotspot’ met onuitputtelijke energiebronnen uit aardwarmte en heeft een overschot aan elektriciteit. Uit enkele studies blijkt dat het land al decennia naar mogelijkheden zoekt om te exporteren. Welke bijdrage zou IJsland kunnen hebben in de ontwikkeling naar een duurzame Europese energiemarkt?

Hernieuwbare bronnen

Nu doet zich de volgende gelegenheid voor. Engeland staat voor een grote uitdaging om de doelstellingen voor de CO2-reductie in 2020 te halen. In de afgelopen decennia is veel geïnvesteerd in duurzame energie, maar dit is niet voldoende. In 2025 sluiten de Engelsen de kolencentrales. Er is dan veel meer opwek uit hernieuwbare bronnen nodig om aan de vraagbehoefte te voldoen. Om dit te realiseren, zal Engeland de komende jaren €140 miljard moeten investeren in windparken en zonne-energie. Een toename van de intermitterende renewables maakt vervolgens het balanceren van het net steeds moeilijker en brengt de leveringszekerheid in gevaar.
Interconnecties

De huidige systemen en marktmodellen zijn niet uitgerust om optimaal met de flexibele energiebronnen om te gaan. Er zijn kostbare beheersmaatregelen nodig om de leveringszekerheid te waarborgen. Met dit spanningsveld hebben veel Europese landen te maken. Het gaat om het vinden van de juiste balans tussen de intensivering van de CO2-reducties, het bewaken van de leveringszekerheid en de beschikbaarheid van toegankelijke betaalbare energie uit hernieuwbare energiebronnen. Om hierin succesvol te zijn, zal het systeem geschikt moeten worden gemaakt. De sleutel van de oplossing voor dit probleem ligt bij het inzetten van interconnecties. In algemene zin heeft een interconnector economische voordelen voor de landen in kwestie, om de volgende redenen:

  • Welvaartseffect door prijsconvergentie;
  • Verbeterde leveringszekerheid;
  • Integratie van hernieuwbare bronnen in het netwerk en het realiseren van de milieutechnische doelstellingen.

Hydro power

Niet alleen zal voor de landen in kwestie de leveringszekerheid worden vergroot, maar ook de handelsmogelijkheden tussen de landen. Een succesvol voorbeeld is de NorNed-kabel tussen Noorwegen en Nederland. Nederland importeert dagelijks tijdens de piekuren duurzame Hydro power uit Noorwegen. Noorwegen importeert 's nachts de voordeliger elektriciteit uit Nederland, om vervolgens in haar stuwmeren op te slaan. Deze wijze van energieopslag is bovendien een bewezen instrument in balanshandhaving door de mogelijkheden van relatief snelle dispatch, grootschalige energieopslag en lage operationele kosten.

Engeland zou op dezelfde manier gebruik kunnen maken van de voordelen die Hydro power biedt. De mogelijkheden om een onderzeese kabel van IJsland naar Engeland te bouwen zijn onderzocht. Technisch blijkt het haalbaar te zijn om de 1.000 km lange kabel te construeren. De kosten van de bouw zijn bovendien substantieel lager dan de bouw van een windmolenpark op zee.

IceLink

Het project IceLink staat inmiddels de steigers. De voordelen van IceLink zijn velerlei. Het biedt IJsland toegang tot een bredere Europese markt voor het ontsluiten van haar flexibele duurzame elektriciteit. De interconnector brengt efficiëntie voordelen met zich mee. De gemiddelde productiekosten gaan dalen bij het verhandelen van het aanbodoverschot! Engeland kan tijdens piekbelasting gebruik maken van de IJslandse elektriciteit en twee miljoen huishoudens van duurzame en betaalbare energie voorzien. Zodra de vraag op de Engelse markt afneemt, kan de teveel geproduceerde windenergie in Engeland naar IJsland geëxporteerd worden en als voorraad in de meren opgeslagen worden.

Voldoende interconnectie is een belangrijke voorwaarde voor de werking van de Europese energiemarkt. De verbinding met een ‘energie eiland’, zoals IJsland, vormt een belangrijke spil is deze ontwikkeling. Het kan bijdragen aan het oplossen van de problemen waarmee een land als Engeland kampt als het gaat om duurzaamheid en leveringszekerheid. IceLink is een zeer interessante ontwikkeling en brengt de interne energiemarkt een stapje dichter bij! Als de bouw doorgaat, zal IJsland in 2020 met Europa zijn verbonden en kunnen participeren om Europa’s batterij te vormen voor duurzame hernieuwbare energie.

Voeg commentaar toe

Comment editor

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
Blog richtlijnen en gebruiksvoorwaarden