Of Leonardo DiCaprio’s zorgen over onze planeet getriggerd zijn door mijn blog over ‘droge voeten’ weet ik niet. Maar ongeacht de inspiratiebronnen waaruit DiCaprio put, mag de beste man van mij op veel lof rekenen. Ik zie hem als het ideale boegbeeld van de energietransitie en een CO2-vrije samenleving!

Hulde voor Leonardo DiCaprio’s toetreden tot de advisory board van Blue Planet, dat oplossingen bouwt voor het opslaan van CO2 (carbon capture). Hulde ook voor Leonardo DiCaprio voor het winnen van de Oscar voor zijn fabuleuze hoofdrol in The Revenant. En hulde vooral voor zijn speech tijdens de Oscar-uitreiking over de klimaatverandering. Want tijdens het maken van deze film werd maar weer eens duidelijk dat global warming het de filmmakers erg lastig maakte om nog plekken op aarde te vinden die enigszins tot bevroren land geteld mogen worden, met uitzondering van de polen. Dat we aan de bak moeten, kon je overigens ook in de Telegraaf van 23 februari lezen. Uit onderzoek blijkt dat de zeespiegel sneller stijgt dan ooit: 3.4 millimeter per jaar. In de vorige eeuw was dat nog 1.4 millimeter per jaar. Lange leve de terpen in Friesland, maar dat geheel ter zijde, of toch niet?!

De Droom

Daarom geloven wij bij CGI in de CO2-vrije samenleving en zetten we met onze ICT-oplossingen vol in op de energietransitie, die zal leiden tot een energievoorziening zonder CO2-uitstoot. In mijn vorige blog gaf ik aan dat naast het duurzaam maken van het energiesysteem, dit systeem ook betrouwbaar, veilig en betaalbaar moet zijn. Netbeheerders kunnen het netwerk dermate intelligent maken dat grote kapitaalinvesteringen in onze netten niet nodig zijn, waardoor de BV Nederland miljarden kan besparen. Echter, dit is nog maar het begin. Het slimmer maken van het net zal ook leiden tot het slimmer maken van de algehele bedrijfsvoering en uiteindelijk de gehele energieketen en de markt. Dit zagen we immers ook gebeuren in andere markten waar disruptieve ICT en technologie haar intrede heeft gedaan. Denk aan wat het Internet gedaan heeft met de uitgeverijbranche, de muziekindustrie, de retail, et cetera. Hier werden volledige delen van de waardeketen weggehaald. ‘Internet technology meets the energy transition’.

Zero marginal costs

Internet of Things, big data, cloud, sensoren in alles, integratie van operationele techniek (fysieke wereld) en de informatietechnologie (administratieve wereld) gaan voor vergaande automatisering zorgen. Hierdoor gaan de kosten van de productie en levering van een extra eenheid energie (minus de vaste kosten) richting nul. Krijgen we dus te maken met gratis energie? Misschien: kijk eens naar een filmpje van Jeremy Rifkin, schrijver van ‘The zero marginal cost society’. Hier geeft Rifkin aan dat met de eerder genoemde technieken allerlei data rondvliegt, die we met apps kunnen ontsluiten, wat weer tot allerlei nieuwe mogelijkheden leidt. Consumers worden Prosumers. In mijn eerdere blog noemde ik dit al Friction Free Energy. De netbeheerders denken ook dat stroom soms gratis kan zijn, maar dan alleen als er voldoende zon dan wel wind is. Bij schaarste betaal je de hoofdprijs (meer informatie). Laten we dit eens nader bekijken aan de hand van de drie netwerken/platformen waaraan Rifkin refereert in zijn verhaal:

  1. Energie – gedistribueerde hernieuwbare bronnen;
  2. Communicatie – Internet koppelt sensoren/objecten;
  3. Logistiek – vehikels zonder bestuurder, drones.
     

Energie eilanden

Ik stel me energie-eilanden voor, waar burgers en bedrijven hebben geïnvesteerd in het duurzaam maken van woningen en panden (vaste kosten), waarbij ze elektriciteit opwekken via zon en wind en de flexibiliteit onderling oplossen en via de andere eilanden. In het uiterste geval, als de natuur even niet meewerkt, is er nog een back-up van een netbeheerder. Op dit ‘eiland’ rijden louter elektrische voertuigen, al dan niet met bestuurder, die op geschikte momenten opgeladen worden of als opslag/back-up dienst doen. De aansturing en afhandeling van deze processen vinden volautomatisch plaats, waarbij we de vraag goed kunnen voorspellen en sturen. Modellen berekenen het te verwachten aanbod, waardoor de (on)balans van het eiland kan worden bepaald en in de (eilanden)keten kan worden opgelost. In de analogie met Rifkin ontstaat er een soort neuraal iets: hersenen, waar data rond stroomt waarvan we met ze allen gebruik kunnen maken om dit mogelijk te maken.

Ecosysteem

Am I dreaming? Misschien. Maar wat als marktpartijen een ecosysteem creëren om dit vanuit ieders kracht vorm te geven? Als gezegd: de technologie is er. Het gaat er nu om dat we (onderzoekers, universiteiten/hogescholen, ICT, energiesector, gemeentes, burger(coöperatie)s, vervoerders, et cetera, samen slimme dingen ontwikkelen om de droom – a carbon free society – te creëren. Misschien wil Leonardo DiCaprio wel toe treden tot de advisory board van dit initiatief en ons noemen tijdens zijn volgende speech bij de Oscar-uitreiking.

Over de auteur

Picture of Gerard van de Kamp

Gerard van de Kamp

Director Consulting Digital Transformation

Al ruim 30 jaar houdt Gerard zich bezig met opkomende informatie en digitale technologieën. Dit startte tijdens zijn studie bedrijfskundige informatica in de jaren ’80. Daarna volgde de opkomst van het Internet begin jaren ’90 en het mobiele Internet rond de eeuwwisseling: mijlpalen die het ...

Voeg commentaar toe

Comment editor

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
Blog richtlijnen en gebruiksvoorwaarden