Primary tabs

De meeste wetenschappers, politici en CEO’s zijn ervan overtuigd dat global warming een feit is en dat we zo snel mogelijk moeten werken aan het reduceren van de CO2-uitstoot. Het beleid is er. De technologie is beschikbaar en betaalbaar. De business case is positief. Wanneer gaat u aan de slag?

Vorig jaar schreef ik een blog over hoe de energie-intensieve industrie miljarden kan besparen en de klimaatdoelstellingen kan halen. Hierin refereerde ik aan de boetes die demissionair minister Kamp wil uitdelen aan bedrijven die niet voldoen aan eerder gemaakte afspraken in het energieakkoord. Volgens de Volkskrant heeft de energie-intensieve industrie zich tot nu toe niet aan het akkoord gehouden. Er zijn daarom opnieuw afspraken gemaakt om het energieakkoord van 2013 alsnog te realiseren. Met deze herziening kan de CO2-uitstoot écht gaan dalen; het plan is namelijk nog steeds om vóór 2020 negen Petajoule te besparen. Dat is meer dan alle huishoudens in een stad als Eindhoven aan gas en stroom verbruiken.

Reductie energieverbruik dankzij realtime monitoring

ECN en Planbureau Leefomgeving becijferden dat de industrie, door meer te recyclen en processen zuiniger te maken, tot 11 miljoen ton CO2 zou kunnen besparen. Dit is vijf procent van de totale nationale CO2-uitstoot. Daarmee zou de industrie ook nog eens honderden miljoenen euro’s in haar zak kunnen houden. Daarnaast becijferden McKinsey en de Smart Manufacturing Leadership Coalition dat alleen al door het toepassen van Internet of Things (IoT) en big data analytics het energieverbruik met tien tot 25 procent is te reduceren. Hiervoor is het veranderen van de bestaande installaties niet eens nodig. Het is namelijk relatief goedkoop en simpel geworden om het energieverbruik realtime te monitoren, te visualiseren en daardoor tot nieuwe inzichten te komen. Waarom doen we dit niet gewoon?

Nieuwe inzichten door IoT en big data analytics

Besparingsopties zijn met het toepassen van IoT en big data analytics inzichtelijk te maken door de output van slimme meters of sensoren te combineren met de productiedata die al beschikbaar is dankzij Manufacturing Execution Systems (MES), Proces Control Systems (PCS) en data historians. Denk bijvoorbeeld aan data over wanneer er wat geproduceerd is. Het komt regelmatig voor dat installaties in fabrieken aan staan, terwijl er niet geproduceerd wordt. Door deze informatie te combineren met andere databronnen, zoals het weer of parameters van grondstoffen, komen er nog meer verbanden boven tafel. Zo kunnen weersomstandigheden de productie beïnvloeden. Door vochtig weer kunnen bijvoorbeeld machines vastlopen en storingen veroorzaken. Op deze manier ontstaan nieuwe inzichten waardoor de productie is te optimaliseren als het gaat om kwaliteit, kwantiteit, energieverbruik en CO2-uitstoot. Hoe fijnmaziger de metingen, hoe beter de conclusies.

Voordelen ‘smart energy saving’ oplossingen

Door bovendien het energiemanagement integraal aan te pakken kunnen productiebedrijven het energieverbruik, de productiekosten en de CO2-emissie aanzienlijk reduceren. Deze bedrijven krijgen hierdoor een concurrentievoordeel. Met een integrale aanpak bedoelen we dat de beste beschikbare technologie en de beste managementmethoden tegelijkertijd worden toegepast. Denk daarbij voor wat betreft het laatste aan:

  • Borgen van het energiebeleid met een energiemanagementsysteem dat voldoet aan de ISO 50001 norm;
  • Het doen van energiebesparingsprojecten op basis van de Lean Six Sigma methode.

Het moge duidelijk zijn: we moeten zo snel mogelijk werken aan het reduceren van de CO2-uitstoot. Daarbij is een cruciale rol weggelegd voor de technologie. Die is beschikbaar en betaalbaar. Het beleid is er ook. Wat rest zijn twee vragen: waarom besparen we niet meer op energieverbruik? En: wanneer gaat u aan de slag?

Voeg commentaar toe

Comment editor

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
Blog richtlijnen en gebruiksvoorwaarden