The times they are a'changing! De overgang van fossiele naar duurzame energiebronnen is niet langer een droom, maar bittere noodzaak. Veel marktsectoren kunnen niet anders dan hun processen en werkwijzen...