Hoe veranderlijker de markt, hoe groter de roep om innovatie. Disruptie? Dan is het standaard antwoord: innovatie. Sterker nog. Zonder vernieuwing gaan we economisch ten onder. Werkelijk iedere organisatie heeft het over innovatie en onze overheid heeft daar zelfs een beleid voor. Maar wat die innovatie nu precies inhoudt en hoe je die concreet vormgeeft is omgeven door vele misverstanden en even zoveel valkuilen.

De grootste valkuil is het verdwalen in de techniek. Voor je het weet gaat het over wat er allemaal zou kunnen met de laatste en hipste gadgets. Die bespiegelingen leiden vervolgens tot allerlei fantastische vergezichten. Denk aan drones die de boodschappen komen brengen zodra je de bestelling hebt doorgegeven. Dat is innovatie juist niet! Hier komt nog bij dat het onmogelijk is om alle ontwikkelingen te volgen. Alleen al door de veel te hoge investeringen die dat zou vergen. Die fascinatie met de toekomst zie je terug in menig ‘innovatiecentrum’ dat er uitziet als een steriel Starship Enterprise. Per definitie al achterhaald en absoluut niet inspirerend.

Spanningsveld

De overheid is met haar innovatiebeleid in de valkuil terecht gekomen. Onlangs zijn door het Centraal Planbureau kritische kanttekeningen bij dit innovatiebeleid geplaatst. Het beleid kost miljarden en de opbrengsten zijn hoogst onduidelijk, aldus een commentaar van NRC Handelsblad, eind februari. Als je er naar kijkt zijn er veel partijen bij betrokken en is er voor ieder dezelfde valkuil: turen naar de horizon terwijl de stip voor de voeten ligt. Dat commentaar had de veelzeggende titel ‘De beste uitvinders laten zich zelden sturen’. Zo is het: innovatie is niet het resultaat van beleid, maar van keihard werken in het spanningsveld van haalbaarheid, budget, acceptatie, complexiteit en beschikbare tijd.

Wie echt wil innoveren moet vooral naar het heden kijken en zoeken naar oplossingen die er al zijn, maar die we op een andere manier kunnen inzetten. Natuurlijk moet je ook vooruit kijken en een beeld krijgen van waar het heen zou kunnen gaan met technische ontwikkelingen, marktveranderingen en zelfs disruptie. Net zo belangrijk is het om achteruit te kijken: hoe hebben anderen innovatie aangepakt, wat was de kracht en wat was de zwakte daarvan en hoe is de innovatie in de praktijk gerealiseerd.

Aan de slag

Wie wil innoveren staat één ding te doen: aan de slag gaan. Natuurlijk, door je te laten demonstreren wat mogelijkheden zouden kunnen zijn en hoe anderen hebben geïnnoveerd, doe je inspiratie op. Maar dan komt het echte werk: mouwen opstropen, aan de slag gaan met dingen uitproberen - met vallen en opstaan. Het einddoel moet zijn dat de innovatie de organisatie verder helpt, op zijn minst door in de bestaande processen waarde toe te voegen - óók als het gaat om efficiency, kosten en productiviteit. Disruptie moet niet het doel zijn, maar als de vernieuwing tot ontwrichting van de markt of tot nieuwe businessmodellen leidt, is dat mooi meegenomen.

Niet morgen maar vandaag!

Vergeet dan niet dat het gaat om het samenbrengen van bestaande technologie en oplossingen. Daar zitten natuurlijk ook risico’s aan. Werkt het straks allemaal wel? Komt de oplossing snel genoeg? De praktijk leert dat de acceptatie van een vernieuwende oplossing niet vanzelfsprekend is en menige organisatie verkijkt zich op de tijd die het kost om die oplossing tot volle wasdom te brengen. Een behoorlijk risico, want de klant wil die oplossing niet ‘morgen’ maar ‘vandaag’. Hoe dan ook, de beste uitvinders laten zich niet sturen maar moeten zelf hun weg vinden in het spanningsveld. Ook dan is iemand die hen op weg kan helpen en inspiratie laat opdoen ongetwijfeld welkom.

Over de auteur

Picture of Sander van den Born

Sander van den Born

Vice President Marketing & Communications

Sander is in november 2013 benoemd tot Vice President Marketing & Communications. In deze rol is hij eindverantwoordelijk voor de afdelingen Marketing, Communicatie, Portfolio & Innovatie. Hij heeft een lange ervaring bij CGI en in die periode verschillende commerciële en managementfuncties vervuld in binnen- ...

Voeg commentaar toe

Comment editor

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
Blog richtlijnen en gebruiksvoorwaarden