Primary tabs

Onlangs had ik de eer te mogen spreken tijdens een event op de Chemelot Brightlands Campus in Geleen. Tijdens deze ‘Round Table’ liet een aantal sprekers van KPN, Sitech Services en CGI, allen Smart Industry Ambassadeurs, hun licht schijnen over de vraag ‘Hoe kan Industry 4.0-technologie helpen om bedrijven meer competitief en duurzaam te maken?’. In dit blog som ik de belangrijkste inzichten op.

De locatie van de Roundtable, Brightlands Chemelot Campus in Geleen, is een uitermate interessante plek. Het is een groot industriecomplex voor de chemische industrie in de provincie Limburg. De laatste jaren ontwikkelt het gebied zich steeds meer van een traditioneel industrieterrein naar een campus voor onderzoek en ontwikkeling van nieuwe producten. Innovatie is hier dan ook cruciaal: de chemische industrie in West-Europa is grootverbruiker van fossiele brand- en grondstoffen. Met een energiebehoefte van zo’n 360 petajoule per jaar is deze sector in Nederland goed voor ruim 10% van de Nederlandse energiebehoefte. Daarvan komt circa 70 petajoule voor rekening van Chemelot.

Ambities realiseren dankzij Industry 4.0-technologie

Chemelot heeft de ambitie om in 2025 de meest competitieve en duurzame chemie- en materialensite van West-Europa te zijn. Omdat CGI ervan overtuigd is dat dit niet mogelijk is zonder Industry 4.0-technologie, organiseerde zij op 13 juli een rondetafelconferentie, waarbij verschillende bedrijven van de Chemelot Brightland Campus e.o. met elkaar in gesprek konden gaan en hun kennis, ervaring en inzichten met elkaar konden delen.

Handvatten en inzichten

De gesprekken tussen thought leaders en de senior managers uit Nederland en België leverden allerlei handvatten en inzichten op. Zo lieten de sprekers – Paul Cobben (KPN) met wie ik samen de opening verzorgde, Richard Schouten (Sitech) en mijn zeer gewaardeerde collega’s Geerten Peek en John Verberkmoes – het volgende weten:

 • Industry 4.0 biedt goede mogelijkheden om productiebedrijven meer competitief en duurzaam te maken. Het kan helpen bij het verlagen van de productiekosten, het verminderen van de CO2-uitstoot, het beter benutten van assets en het verhogen van de veiligheid.
 • Industry 4.0 wordt vooral gedreven door The Internet of Things dat mensen en machines verbindt; steeds vaker wordt gebruikgemaakt van locatiedetectie, sensors, wearables en mobile devices. Deze slimme apparaten helpen operators, monteurs en engineers bij het optimaliseren van de productie en het onderhoud van machines en installaties.
 • Industry 4.0 brengt niet alleen kansen, maar ook bedreigingen; goede cybersecurity is een must! Het belang hiervan werd onlangs nogmaals aangetoond door de recente cyberaanvallen, waardoor wereldwijd productiebedrijven werden getroffen.
 • Industry 4.0 staat hoog op de managementagenda. Jaarlijks voeren wij meer dan 1.000 gesprekken met executives uit de gehele wereld, waaronder ook tientallen bedrijven uit de maakindustrie. De hoogste prioriteit is voor hen ‘Digitization and data integration across the supply chain’, gevolgd door cybersecurity en het benutten van Industry 4.0 technologie als Internet of Things, robotica, 3D printing en augmented & virtual reality.

Take aways van de deelnemers

Ook de rondetafelgesprekken die na de presentaties plaatsvonden, leverden veel inzichten op. De belangrijkste bevindingen zijn:

 • Predictive maintenance en smart energy management zijn op dit moment de belangrijke Industry 4.0-toepassingen om de kosten te verlagen en duurzamer te produceren. Veel bedrijven zijn hier al mee bezig of oriënteren zich hierop. Met de juiste informatie op het juiste moment, is er veel te winnen op het gebied van energiebesparing en kunnen onverwachte storingen van productiemiddelen worden voorkomen.
 • Machines worden steeds slimmer. Machinebouwers rusten hun machines in toenemende mate uit met sensoren en een verbinding met het internet; zij volgen hierbij het voorbeeld van de autobouwers die auto’s volstoppen met sensoren, processors en een verbinding met het internet. Hierdoor ontstaan nieuwe smart products en services.
 • Goede cybersecurity is een basisvoorwaarde voor Industry 4.0. Cybersecurity is nu een hot boardroom issue; het ijzer is heet en moet dus gesmeed worden.
 • Voor steeds meer bedrijven is duurzaamheid (cradle to cradle, circulaire economie) een belangrijke business driver. Klanten hebben in toenemende mate een voorkeur voor duurzaam geproduceerde producten.
 • Goede samenwerking tussen meerdere partijen is een voorwaarde voor succes in Industry 4.0;
  • Leveranciers ontzorgen de klant door de benodigde kennis in te brengen en goed samen te werken.
  • Om goed samen te kunnen werken, moeten bedrijven enerzijds aan een aantal standaarden voldoen (zoals ISO 9001-certificatie), maar anderzijds voldoende ruimte bieden voor vernieuwing en creativiteit.
  • Voordat bedrijven beginnen aan gezamenlijke Industry 4.0-initiatieven, moeten zij duidelijke doelstellingen formuleren over wat ze willen bereiken met betrekking tot kostenbesparing en duurzaamheid / circulaire economie. Pas dan wordt duidelijk welke data verzameld, gedeeld en geanalyseerd moet worden.
 • Het moeilijkste bij Industry 4.0 is het in gang zetten en managen van de verandering. De hamvraag is steeds: hoe krijgen we de andere mensen (managers, medewerkers) mee in de transformatie? Hierbij is het van groot belang aandacht te hebben voor het verschil tussen de cultuur in de fabriek (OT) en de cultuur op kantoor (IT). Om managers te overtuigen moet de terugverdientijd van de investering duidelijk zijn.

Weerstand tegen verandering

Omdat het meer dan ooit nodig is verantwoord om te gaan met de schaarse grondstoffen die we op deze wereld hebben, moeten we zo snel mogelijk slim gebruikmaken van de mogelijkheden van Industry 4.0. Hierbij is IT de belangrijkste enabler. De technologie is beschikbaar en betaalbaar. Toch zijn er nog drempels te slechten, waarbij de weerstand tegen verandering de grootste hindernis is. Dit blijkt ook uit de meer dan 1000 jaarlijkse interviews met executives van CGI.

Waar het nu op aankomt is deze belangrijkste hindernis te nemen. Dit betekent dat:

 • medewerkers  zich bewust moeten worden van de kansen en bedreigingen die Industry 4.0 met zich mee brengt;
 • zij opgeleid moeten worden in het gebruik van Industry 4.0-technologie;
 • medewerkers uit verschillende bedrijven, uit verschillende disciplines en verschillende culturen goed moeten samenwerken om de kansen die Industry 4.0 biedt te kunnen benutten;
 • bedrijven een ‘digital transformation’-strategie en roadmap op moeten stellen met voldoende aandacht voor de impact die Industry 4.0 heeft op medewerkers en hun weerstand tegen verandering.

U ziet het: voordat u de vraag die ik als kop voor dit blog heb gebruikt – Bent u klaar voor de vierde industriële revolutie? – met een luid en duidelijk ‘ja’ kunt beantwoorden, is er nog wel wat werk aan de winkel. Maar het is een investering die meer dan loont, zo blijkt uit een in 2016 gepubliceerd artikel van het World Economic Forum. Bedrijven verwachten dat hun operationele kosten worden verlaagd met 3.6% per jaar, terwijl de efficiency met 4.1% per jaar zal stijgen.

Voeg commentaar toe

Comment editor

 • No HTML tags allowed.
 • Lines and paragraphs break automatically.
Blog richtlijnen en gebruiksvoorwaarden