Onze steden waar ook ter wereld zijn zo’n beetje de grootste energieverslinders. Dat heeft uiteraard ook te maken met de verdere verstedelijking van onze samenleving. Inmiddels woont circa 75% van de Europeanen in de stad. Daar waar tegelijkertijd 60 tot 80% van onze energie wordt geconsumeerd. Niet vreemd dat veel stadsbestuurders beleid maken voor het terugdringen van CO2-emissies. De wethouder van Amsterdam wil dat we in 2030 alleen nog een paar elektrische auto’s door de stad zien rijden. Natuurlijk zijn de meningen verdeeld over het wat en hoe en in welk tempo onze klimaatagenda uitgerold moet worden. Maar eindeloos blijven soebatten, heeft geen zin. Bovendien heeft Nederland een handtekening gezet onder Europese doelstellingen voor het opwekken van duurzame energie. Recente CBS-cijfers leren dat ons land ver achter loopt op andere Europese landen. Kortom, niet alleen om onze steden leefbaar te houden, moeten we echt aan de bak. Daarbij is een wijkgerichte aanpak van groot belang. Wijk-voor-wijk wereldwijd energie-uitstoot terugdringen. Wel volgens een gezamenlijke, integrale en holistische aanpak. Daarbij kan de inzet van slimme technologie het verschil maken. Groningen laat zien hoe dat kan.

Wijkgerichte aanpak

Het is niet zo gek dat juist in Groningen flinke meters worden gemaakt met de energietransitie. De aardgaswinning en aanpalende aardbevingsproblematiek zetten energieverbruik ook nog eens in een ander perspectief. Een consortium uit Groningen neemt deel aan het Horizon2020 MAKING-CITY-project van de Europese Unie. Dit is een demonstratieproject voor het ontwikkelen van een nieuwe geïntegreerde aanpak in de transformatie naar CO2-arme steden. Doel is in bepaalde wijken of districten meer duurzame energie opwekken dan verbruiken. De zogeheten Positieve Energie Districten (PED) aanpak. Zonnepanelen op daken en gevels, maar ook op het water of vanuit het wegdek, aardwarmte, energieopslag en elektrisch vervoer. Het zijn voorbeelden van maatregelen die het energieverbruik overtreffen. Energie wordt op die manier slim en verantwoord opgewekt en tegelijkertijd dankzij zogeheten smart-building-oplossingen op een vergelijkbare manier geconsumeerd. De verzameling van allerlei bewijsmateriaal moet dit Europese project straks inzicht geven in het nut van de PED-aanpak. Daarbij maakt het consortium gebruik van een ICT-platform voor een gedegen langetermijnplanning richting adequate energietransitie.

Technologie brengt alles bij elkaar

Informatietechnologie speelt een kritische rol in het bij elkaar brengen van verschillende aspecten. Met de inzet van IT wordt energieopwekking en -consumptie op het niveau van gebouw, wijk en stad gemeten. Bovendien zorgt het ICT-platform gebaseerd op een publieke cloudomgeving, voor actieve betrokkenheid van burgers. Zo kunnen burgers en bedrijven zelf met innovatieve oplossingen komen voor maatschappelijke duurzaamheidsvraagstukken.. Alle verzamelde gegevens worden omgezet naar beleid en maatregelen die leiden tot energieneutrale steden. Zo gaat het energieoverschot naar wijken waar minder energie wordt opgewekt dan verbruikt. Dit bepaalt uiteindelijk het succes van het project.

Een ander voorbeeld waar technologie het verschil maakt, is het energie-eilanden-concept van het dorp Ansen in gemeente De Wolde.  Het digitale platform helpt Ansen energieneutraal te zijn in 2020.

In onze samenleving die steeds verder digitaliseert, wordt het steeds makkelijker mensen samen te brengen met behulp van digitale platformen. De inzet van slimme technologie zorgt voor de gewenste energietransitie, duurzaamheid en draagvlak onder de bevolking. Niet alleen Groningen is daartoe in staat. Vele steden zullen volgen.

Over de auteur

Gerard van de Kamp

Gerard van de Kamp

Director Consulting Digital Transformation

Al ruim 30 jaar houdt Gerard zich bezig met opkomende informatie en digitale technologieën. Dit startte tijdens zijn studie bedrijfskundige informatica in de jaren ’80. Daarna volgde de opkomst van het Internet begin jaren ’90 en het mobiele Internet rond de eeuwwisseling: mijlpalen die het ...

Voeg commentaar toe

Comment editor

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
Blog richtlijnen en gebruiksvoorwaarden