Primary tabs

Pensioenverzekeraars zijn verantwoordelijk voor de integriteit en kwaliteit van hun pensioengegevens. Volgens artikel 5 van de Pensioenwet is een pensioenverzekeraar aansprakelijk, ook als hij geen juiste dienstverbandgegevens van een werknemer heeft. Verzekeraars zijn afhankelijk van de kwaliteit van de data die door de werkgevers wordt aangeleverd. De aanlevering van pensioengegevens is voor veel werkgevers een bewerkelijk proces (handmatige acties) en levert niet altijd de gewenste kwaliteit op.

De Geautomatiseerde Pensioenaangifte (GPA) oplossing van CGI vereenvoudigt het aanleveren van pensioengegevens door werkgevers aan de pensioenverzekeraar en verbetert daardoor de datakwaliteit. Voor zowel de pensioenverzekeraar als voor de werkgever betekent dit efficiencyverbetering en kostenreductie.