Primary tabs

Exploitanten van nutsnetwerken hebben realtime besluitvorming nodig om een ​​effectieve werking van het net te garanderen. Aangezien elektriciteitsnetwerken steeds complexer worden met de overstap naar decarbonisatie, is toegang tot kwaliteitsgegevens essentieel om de veilige automatisering te garanderen die nodig is voor slimme netwerken. Om een ​​holistisch beeld van het netwerk te krijgen, moet u concurrerend blijven. CGI's OpenGrid Foundation, onderdeel van onze CGI OpenGrid360-suite, biedt één overzicht van het netwerk van een hulpprogramma door middel van master data management en integratie.

Veranderende marktdynamiek

Nutsbedrijven hebben toegang nodig tot gegevens van meerdere systemen om een ​​smart grid mogelijk te maken, aangezien de markt een enorme verandering ondergaat. Stroom komt vanuit veel verschillende punten het net binnen via gedistribueerde energiebronnen. Elektrische voertuigen zullen binnenkort de dominante keuze van de consument zijn en prosumenten veranderen de klantrelaties van eenrichtingsverkeer in tweerichtingsverkeer.

Data is noodzakelijk

Tegenwoordig bieden afzonderlijke kernsystemen voor activabeheer, geografische informatie en distributiebeheer ongelijksoortige weergaven van dezelfde activa en met verschillende datakwaliteit. Om het toekomstige net effectief te laten werken, hebben nutsbedrijven een volledige en nauwkeurige zichtbaarheid van hun netwerk nodig, evenals van de potentiële externe activa die het net zullen beïnvloeden. Datagestuurd inzicht is ook absoluut noodzakelijk om te kunnen concurreren met ontwrichtende markttoetreders die bedreven zijn in het gebruik van data om een ​​zeer persoonlijke klantervaring te bieden. Sommige hulpprogramma's centraliseren ongestructureerde gegevens in data lakes, maar ze moeten die bronnen ook integreren met gegevens in hun kernsystemen om snellere beslissingen te nemen en gegevens te delen met interne en externe systemen en belanghebbenden in een complex ecosysteem.

Alles bij elkaar brengen

De CGI OpenGrid Foundation biedt een netwerkreferentiemodel en integratielaag om een ​​enkel beeld van het netwerk van een hulpprogramma mogelijk te maken in IT- en operationele technologie (OT) -systemen. De oplossing maakt deel uit van onze CGI OpenGrid360-suite, mede ontwikkeld met grote netwerkexploitanten als onderdeel van ons werk aan bijvoorbeeld Britse smart grids-innovatieprogramma's. CGI OpenGrid360-oplossingen en -diensten zijn ontworpen om netwerkbeheerders te helpen het gegevensinzicht te verbeteren en innovatie te versnellen om te voldoen aan de veranderende eisen van het nieuwe energiesysteem.

Lees onze factsheet voor meer informatie.