Primary tabs

Innovatieve nieuwe services stimuleren via data

Het hart van de CGI OpenGrid360-oplossingssuite is de CGI OpenGrid Foundation-master datamanagement- en integratielaag, die bedrijfsgegevens uit meerdere kernsystemen haalt en deze aan het netwerkdatamodel levert. Eenmaal geïnstalleerd, kunnen netwerkeigenaars / -operators sneller interne of externe applicaties inzetten om: nieuwe diensten te lanceren voor consumenten, prosumenten en andere marktpartijen; het gebruik van netwerkactiva verbeteren; netwerkflexibiliteitsdiensten aan te bieden; en meer samen te werken bij het beheer van door consumenten opgewekte elektriciteit.

Voorbeeld CGI OpenGrid360 bedrijfsapplicaties

CGI heeft een data-inzichtapplicatie ontwikkeld bovenop de OpenGrid Foundation. Hieronder volgen voorbeeldprofielen van bedrijfstoepassingen voor uitvalreactie en beheer van klantervaringen, met de nadruk op bouwprojectbeheer en prosumer-netbeheer.

Uitvalreactie

Nutsbedrijven hebben sterk de behoefte om tijdens een storing nauwkeurige informatie te verstrekken aan klanten en andere belanghebbenden. De CGI OpenGrid360 Outage Response-applicatie detecteert uitval en voert automatisch elektriciteit door om stroomverlies te voorkomen. Kunstmatige intelligentie (AI) en machine learning helpen bij het analyseren van relevante operationele gegevens (bijv. Service-, uitval-, veld- en distributiebeheer) op basis van de locatie van de bron, de omvang van de uitval, de duur, enz.

Klantenervaring

De klantrelaties van nutsbedrijven veranderen snel van eenrichtings- naar tweerichtingsmodellen. CGI OpenGrid360 bedrijfsapplicaties stellen nutsbedrijven in staat om meer samen te werken met en geven een beter inzicht aan hun commerciële en residentiële klanten. Hier zijn twee voorbeelden:

Bouwprojectbeheer: grote bouwprojecten zoals winkelcentrum en woningbouwprojecten zijn afhankelijk van nutsbedrijven voor een nauwkeurige projectstatus. Bij deze projecten zijn ecosystemen van onderaannemers, werknemers en wijken betrokken die ook afhankelijk zijn van de informatie. Dit systeem en portaal vergemakkelijken de communicatie over nutsvoorzieningen voor commerciële bouwprojecten.

Prosumer Grid Management: groei in gedistribueerde energiebronnen vereist een grotere zichtbaarheid van activa van klanten en hun potentiële interconnectie-impact op infrastructuur van nutsbedrijven. CGI OpenGrid Foundation integreert zowel interne als externe netwerkgegevens om de besluitvorming voor netbeheer te verbeteren. Dit positioneert een nutsbedrijf om meer een energieadviseur te worden met een platform voor klantbetrokkenheid dat een franchiseaanpak ondersteunt voor het beheer van door de consument opgewekte elektriciteit, terwijl het voldoet aan de wettelijke vereisten voor gegevensbescherming en wettelijke doelstellingen voor een koolstofneutraal netmodel.