Afstudeeropdracht: Asset Management voor Waterkeringen - Infrastructure

Category: Business Consulting, Strategy and Digital Transformation
Plaats: Rotterdam, Zuid-Holland, Nederland
Position ID: J1219-1166
Type dienstverband: Student Internship

Position Description

Durf jij het aan om een digital twin te maken van (een deel van) de keringen van een waterschap, zodat de assets visueel inzichtelijk worden? En vervolgens aan de hand van de handreiking van het STOWA een model of slimme methode te ontwikkelen om de input vanuit inspecties te beoordelen en daar maatregelen en een onderhoudsstrategie aan te koppelen?

Wat ga je doen?
Onder Asset Management wordt het slim beheren van objecten (assets) verstaan. Hierbij kunnen technologieën worden ingezet om het gebruik en de toepassing van assets te optimaliseren en de leefomgeving te verduurzamen. CGI heeft een digitale testomgeving ingericht waarmee met Asset Management kan worden geëxperimenteerd: het iAMLab (infra en Asset Management). In de eerste instantie is dit gericht op civiele infrastructuur, maar dit zou ook op andere objecten kunnen worden toegepast.
Waterschappen maken ook steeds meer gebruik van Asset Management voor bijv. het beheer en onderhoud van hun zuiveringen en kunstwerken. Asset Management zou echter ook kunnen worden toegepast op de waterkeringen. STOWA heeft de mogelijkheden hiervoor verkend en gepubliceerd in de ‘Handreiking risicogestuurd beheer en onderhoud’. Hierin wordt het gehele proces nodig voor Asset Management beschreven, waarbij eerst het areaal in beeld moet zijn en de waterkering daarna wordt opgedeeld in elementen, voor ieder element het risico wordt bepaald en bijpassende maatregelen en een onderhoudsplan worden opgesteld. Door sommige waterschappen zijn al stappen gemaakt in het toepassen van de handreiking op hun eigen areaal, andere missen nog bepaalde informatie om hier verder mee te gaan. Vanaf januari worden er werksessies opgestart waarin waterschappen onder begeleiding stap voor stap de handreiking gaan toepassen op een stukje van hun eigen areaal.

Met een aantal waterschappen zal je proberen de implementatie een stap verder te krijgen met de technieken die het iAMLab biedt. Hiervoor is het belangrijk om het iAMLab goed te leren kennen en met de waterschappen in gesprek te gaan om hun werkwijze te bespreken en benodigde data op te vragen.
We vragen je een digital twin te maken van (een deel van) de keringen van een waterschap, zodat de assets visueel inzichtelijk worden. Daarnaast ga je aan de hand van de handreiking een model of slimme methode ontwikkelen om de input vanuit inspecties te beoordelen en daar maatregelen en een onderhoudsstrategie aan te koppelen. Het ontwikkelen van een model dat op basis van inspectiegegevens een keuze voor een bepaalde onderhoudsstrategie maakt, is het einddoel. Voordat dit haalbaar is, moet er een aantal tussenstappen worden gezet. Allereerst moeten de onderdelen van een kering worden benoemd, waar vervolgens inspectiegegevens en degradatiekenmerken aan kunnen worden gekoppeld. Momenteel worden keuzes voor bepaalde maatregelen of een bepaalde onderhoudsstrategie vooral vanuit de expertise van een aantal werknemers gemaakt, maar dit zou systematischer en meer uniform kunnen worden gedaan op basis van een model.

Wat breng je mee?
Wij zoeken een student met een technische studie en interesse in de water(schaps)sector, die graag technische kennis wil toepassen in de praktijk. En verder heb je;
• Ervaring met modelleren;
• Creativiteit en een goed analytisch vermogen wat een must is!
• Je hebt het in je om zelfstandig te werken;
• Goede communicatieve vaardigheden;
• Studie achtergrond in civiele techniek, (weg- en) waterbouwkunde, fysische geografie, informatiekunde, informatica of wiskunde.

Waar kom je terecht?
CGI (4 dagen in de week)
Als vier na grootste zakelijk en IT-dienstverlener ter wereld is CGI wereldwijd actief. CGI gaat sterke partnerships aan met zijn klanten, waarbij ze altijd kunnen putten uit de bijna eindeloos aanwezige technologische knowhow binnen ons bedrijf. Onze focus op Digital Transformation, IT Modernization, Cybersecurity en Advanced Analytics helpt onze opdrachtgevers hun dienstverlening verder af te stemmen op de klantwensen. Deze knowhow wordt in klant/domein gerichte teams toegepast. Hierdoor heeft CGI niet alleen kennis van de techniek, maar weet deze techniek op de juiste manier bij de klant toe te passen.

iAMLAB
Het iAMLAB is een researchlab initiatief van CGI. Deze is opgezet om eigen kennis over de verschillende projecten en afdelingen te bundelen en deze in samenwerking met klanten, partners en leveranciers te delen. Het is een ontmoetingsplek voor de participanten en een ideale omgeving voor stagairs omdat er veel kennis en ervaring bij elkaar komt. Onderwerpen die momenteel onderzocht worden relateren aan het opzetten van Digital Twins van Assets waarin verschillende soorten data van een asset samen worden gebracht om hiermee de assets effectiever en efficiënter te kunnen beheren.

Bij CGI kom je terecht op een uitdagende werkvloer met professionele collega’s waar je een bouwsteen vormt binnen een hechten community. STOWA is een kleine organisatie, waar je snel een goed beeld krijgt van de taken van de waterschappen en de problemen die zij daarbij tegenkomen.

STOWA (1 dag in de week of bij een waterschap)
STOWA (Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer) is het kenniscentrum van de regionale waterbeheerders (veelal de waterschappen) in Nederland. STOWA ontwikkelt, vergaart, verspreidt en implementeert toegepaste kennis die de waterbeheerders nodig hebben om de opgaven waar zij in hun werk voor staan, goed uit te voeren. Deze kennis kan liggen op toegepast technisch, natuurwetenschappelijk, bestuurlijk-juridisch of sociaalwetenschappelijk gebied. STOWA werkt vraag gestuurd, wij inventariseren welke kennisvragen waterschappen hebben en zetten die uit bij de juiste kennisleveranciers. STOWA verbindt niet alleen kennisvragers en kennisleveranciers, maar ook regionale waterbeheerders onderling. Vanuit STOWA zul je bij de werksessies worden betrokken en contact leggen met verschillende waterschappen om data en benodigde informatie op te halen en te zorgen dat het product waar jij aan werkt aansluit bij de behoefte vanuit de praktijk.

Are you ready to Be part of something ambitious?

Meer informatie
Meer informatie over de inhoud van de vacature? Neem contact op met Tiziano Quintarelli (Director Consulting Services) via (06) 2252 8845 of via tiziano.quintarelli@cgi.com.
Vragen over de sollicitatieprocedure? Neem contact op met recruiter Saira Khan via (088) 564 0000 of via recruitment.nl@cgi.com.

Bezoek voor meer informatie over CGI: www.cginederland.nl

What you can expect from us

Bouw met ons aan je carrière

Het is een bijzondere tijd binnen de wereld van IT, de digitale transformatie zit in een versnelling. CGI heeft een schat aan kennis en praktische ervaring op het gebied van digitale transformatie. Zo helpen wij onze klanten belangrijke stappen te zetten op de weg naar hun digitale transformatie en bieden we onze professionals uitdagende carrièremogelijkheden.

Ons succes is gebaseerd op het talent en de betrokkenheid van onze professionals. Samen, als één team, staan we voor de uitdagingen en delen we de beloningen die gepaard gaan met de groei van CGI. Dit versterkt het gevoel van eigenaarschap, want al onze professionals delen mee in de waarde die wij gezamenlijk creëren.

Kom werken bij CGI én bouw samen met ons aan een van de grootste, onafhankelijke, IT en zakelijke dienstverleners ter wereld.

Bezoek voor meer informatie over CGI: www.cginederland.nl

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Wij bieden onze professionals een gelijkwaardige behandeling en gelijke carrièrekansen.

Meer informatie of vragen over de sollicitatieprocedure? Neem hiervoor contact op met de afdeling Recruitment via (088) 564 00 00.