Primary tabs

DE TOEKOMST ZEKER STELLEN

Burgernet is een netwerk van burgers dat onder meer opsporingsacties van de politie ondersteunt. Na een melding van bijvoorbeeld een inbraak of een vermist kind kan de centralist van de politiemeldkamer een Burgernetactie opstarten. Burgernetdeelnemers krijgen via een app-, sms-, tweet- of een spraakbericht het verzoek uit te kijken naar een duidelijk omschreven persoon of voertuig. Als de deelnemers de betreffende persoon of het voertuig zien, dan bellen ze via het gratis nummer van Burgernet. De techniek zorgt ervoor dat de beller direct contact krijgt met de meldkamercentralist van de politie. Verder kunnen de deelnemers via de app foto’s sturen. Mede op basis van de verkregen informatie stuurt de centralist de politie aan. Alle deelnemers ontvangen na afloop van de Burgernetactie een bericht over de resultaten van de actie.

BUURTONDERZOEK 2.0

Ook kunnen Burgernetdeelnemers zich opgeven om mee te doen aan een nieuwe vorm van buurtonderzoek. Heeft er in een bepaalde wijk of buurt een misdrijf of een ander incident plaatsgevonden? Dan kan de politie in plaats van deur-na-deur te vragen of iemand iets gezien of gehoord heeft, dit buurtonderzoek ook via Burgernet houden. Dit gebeurt via een mail aan deelnemers die zich hebben aangemeld en die in een bepaald gebied wonen. In deze mail staat een link naar een webpagina, waarop de deelnemer zijn of haar verhaal kwijt kan. Achteraf krijgen alle deelnemers uit het betreffende gebied een update over de zaak.

EEN SUCCESVERHAAL

Van de circa 3.000 Burgernetacties die maandelijks in gang worden gezet, leidt gemiddeld tien procent rechtstreeks tot aanhouding van de verdachte, of tot het oplossen van een vermissing. Daarbij komt nog dat circa veertig procent van de Burgernetacties een meer indirecte, maar zeker ook waardevolle bijdrage levert aan het opsporingsproces. Daarmee draagt Burgernet bij aan de vergroting van de heterdaadkracht. Burgernet is ingevoerd in alle gemeenten. Miljoenen burgers zijn bij Burgernet betrokken en het aantal deelnemers is nog steeds groeiende.

Het Burgernetsysteem wordt niet alleen gebruikt voor opsporing maar ook om burgers attent te maken op veiligheidssituaties en hen hierover te informeren. Burgernet is op vele fronten een goede samenwerking tussen burgers, gemeenten en politie voor de veiligheid in de wijk.

“CGI heeft veel expertise op het gebied van veiligheid. Vol vertrouwen bouwen we gezamenlijk aan Burgernet. Samen voor een veilige buurt!”

Gery Veldhuis,
Voorzitter van de Stuurgroep Burgernet

Intensieve samenwerking

In opdracht van het ministerie van Justitie en Veiligheid vertaalde CGI in 2004 het mondiaal gezien unieke concept van Burgernet naar een technische, werkende oplossing. In nauwe samenwerking met de ICT-organisatie van de Nationale Politie en de Burgernetorganisatie is een totaalsysteem gerealiseerd voor burgers (deelnemers), politie en gemeenten. Het systeem is onderdeel van de politiemeldkamer, waardoor acties op efficiënte wijze gestart en opgevolgd kunnen worden. Bovendien hebben wij de Burgernettechnologie op zo’n manier ontwikkeld dat niet alleen de politie, maar ook andere nooddiensten Burgernet kunnen gebruiken. In alle regio´s is sinds de invoering van Burgernet een intensieve vorm van samenwerking ontstaan tussen politie, gemeente en deelnemende burgers.

Veilig en robuust

Het systeem draait in alle meldkamers en is gemakkelijk in gebruik. Door moderne ontwikkeltalen en methoden is Burgernet succesvol tot stand gekomen. Werken in een opsporingsomgeving vereist de nodige waarborgen op het gebied van beveiliging. Burgernet voldoet dan ook aan die strenge beveiligingseisen. Niet alleen aan de veiligheidseisen van de politie: ook de gegevens van de deelnemers zijn goed beveiligd.

Het systeem wordt door ons beheerd en is technisch ondergebracht in het beveiligde rekencentrum van de Nationale Politie. Op proactieve wijze plegen we onderhoud en voeren we nieuwe functionaliteiten in. Naast de technische realisatie en het beheer van dit systeem, zijn wij nauw betrokken bij de verdere ontwikkeling van burgerparticipatie en Burgernet.

Meer kanalen, Nieuwe functionaliteiten

Burgernet gaat in nóg meer kanalen voorzien, waaronder social media. Het is belangrijk om andere doelgroepen aan te boren en met name jongeren te bereiken. Nieuwe functionaliteiten worden ontwikkeld, zoals betere mogelijkheden om naast foto’s ook ander beeldmateriaal te delen en berichten aan matrixborden in het openbaar vervoer te koppelen. Het nieuwe Burgernetsysteem gaat gebruikers nog beter ondersteunen, met de mobiele en locatiegebaseerde communicatiemogelijkheden van nu en morgen.