CGI bouwt aan een nieuw kernsysteem, Burgernet 2.0

Burgernet betrekt inwoners bij politiewerk

Gemeenten, politie en burgers werken samen aan een veiliger samenleving. Dat doen ze met de ondersteuning van Burgernet: een bewezen succesvol netwerk dat de veiligheid vergroot. CGI bouwt nu aan een nieuw kernsysteem, Burgernet 2.0.

De toekomst zeker stellen

Burgernet is een netwerk van burgers dat onder meer opsporingsacties van de politie ondersteunt. Na een melding van bijvoorbeeld een inbraak of een vermist kind kan de centralist van de politiemeldkamer een Burgernetactie opstarten. Burgernetdeelnemers krijgen via een app-, sms-, tweet- of een spraakbericht het verzoek uit te kijken naar een duidelijk omschreven persoon of voertuig. Als de deelnemers de betreffende persoon of het voertuig zien, dan bellen ze via het gratis nummer van Burgernet. De techniek zorgt ervoor dat de beller direct contact krijgt met de meldkamercentralist van de politie. Mede op basis van de verkregen informatie stuurt de centralist de politie aan. Alle deelnemers ontvangen na afloop van de Burgernetactie een bericht over de resultaten van de actie.

Een succesverhaal

Van de circa 2.000 Burgernetacties die maandelijks in gang worden gezet, leidt gemiddeld tien procent rechtstreeks tot aanhouding van de verdachte, of tot het oplossen van een vermissing. Daarbij komt nog dat circa veertig procent van de Burgernetacties een meer indirecte, maar zeker ook waardevolle bijdrage levert aan het opsporingsproces. Daarmee draagt Burgernet bij aan de vergroting van de heterdaadkracht. Burgernet is ingevoerd in alle gemeenten. Circa 1,6 miljoen burgers zijn actief bij Burgernet betrokken en het aantal deelnemers is nog steeds groeiende.

Het Burgernetsysteem wordt niet alleen gebruikt voor opsporing, maar ook om burgers attent te maken op veiligheidssituaties en hen hierover te informeren. Burgernet is op vele fronten een goede samenwerking tussen burgers, gemeenten en politie voor de veiligheid in de wijk.

CGI heeft veel expertise op het gebied van veiligheid. Vol vertrouwen gaan we een nieuwe fase van Burgernet 2.0 in: Samen voor een veilige buurt!
Gery Veldhuis, Voorzitter van de Stuurgroep Burgernet
 

Intensieve samenwerking

In opdracht van het ministerie van Veiligheid en Justitie vertaalde CGI in 2004 het concept van Burgernet naar een technische, werkende oplossing. In nauwe samenwerking met de ICT-organisatie van de Nationale Politie en de Burgernetorganisatie is een totaalsysteem gerealiseerd voor burgers (deelnemers), politie en gemeenten. Het systeem is onderdeel van de politiemeldkamer, waardoor acties op efficiënte wijze gestart en opgevolgd kunnen worden. Bovendien hebben wij de Burgernettechnologie op zo’n manier ontwikkeld dat niet alleen de politie, maar ook andere nooddiensten Burgernet kunnen gebruiken. In alle regio´s is sinds de invoering van Burgernet een intensieve vorm van samenwerking ontstaan tussen politie, gemeente en deelnemende burgers.

Veilig en robuust

Het systeem draait in alle meldkamers en is gemakkelijk in gebruik. Door moderne ontwikkeltalen en methoden is Burgernet succesvol tot stand gekomen. Werken in een opsporingsomgeving vereist de nodige waarborging op het gebied van beveiliging. In ons antwoord voldoet Burgernet dan ook aan die strenge beveiligingseisen. Niet alleen aan de veiligheidseisen van de politie, ook de gegevens van de deelnemers zijn goed beveiligd.

Het systeem wordt door ons beheerd en is technisch ondergebracht in het beveiligde rekencentrum van de Nationale Politie. Op proactieve wijze plegen we onderhoud en voeren we nieuwe functionaliteiten in. Naast de technische realisatie en het beheer van dit systeem, zijn wij nauw betrokken bij de verdere ontwikkeling van burgerparticipatie en Burgernet. Zo hebben we zitting in de landelijke stuurgroep om samen met politie, gemeenten en het ministerie sturing te geven aan burgerparticipatie. Deze deelname aan de stuurgroep onderstreept de samenwerking tussen ons en Politie Nederland.

Burgernet 2.0

Burgernet 2.0 gaat in nóg meer kanalen voorzien, waaronder social media. Het is belangrijk om andere doelgroepen aan te boren en met name jongeren te bereiken. Nieuwe functionaliteiten worden ontwikkeld, zoals betere mogelijkheden om foto’s en video’s te delen, koppeling van de berichten aan matrixborden in het openbaar vervoer en de optie om ook Nederlanders in het buitenland te bereiken. Het nieuwe Burgernetsysteem gaat gebruikers nog beter ondersteunen, met de communicatiemogelijkheden van nu.