Primary tabs

Het Open Smart Grid Platform voor een duurzame en betrouwbare energievoorziening

Netwerkbedrijf Alliander zet zich in voor een betaalbare en duurzame energievoorziening. Daarbij krijgt het duurzaam ontwikkelen van de openbare ruimte bijzondere aandacht. In opdracht van Alliander heeft CGI het Open Smart Grid Platform ontwikkeld. Hiermee kunnen gemeenten eenvoudig slimme objecten in de openbare ruimte monitoren en besturen.

De uitdaging

Een betaalbare, duurzame, betrouwbare en veilige energievoorziening mogelijk maken, dat is het doel van netwerkbedrijf Alliander. Daarbij stimuleren zij de ontwikkeling van slimme toepassingen voor de ‘smart society’ van de toekomst. Om open innovatie te stimuleren, liet Alliander een open, generiek en schaalbaar platform ontwikkelen. Dit biedt maximale ruimte aan leveranciers en andere partijen om innovatieve oplossingen op de markt te brengen die gebruik maken van dit platform. Een open platform helpt bovendien om de (maatschappelijke) kosten laag te houden.

Ons antwoord

CGI ontwikkelde voor Alliander het Open Smart Grid Platform waar vernieuwende toepassingen voor klanten aan gekoppeld kunnen worden. Een eerste toepassing is FlexOVL. Hiermee kunnen gemeenten en provincies zelf de openbare verlichting in hun gebied monitoren en besturen. Dit doen zij via gebruikersvriendelijke webapplicaties, zoals IBOR van CGI.

Het Open Smart Grid Platform sluit aan bij de wensen van klanten om keuzevrijheid te hebben in hun eigen applicaties. Het aantal toepassingsgebieden is eindeloos. Het platform kan in de toekomst gemakkelijk doorontwikkeld worden voor andere toepassingen. Dit versnelt de innovatie en ondersteunt nieuwe bedrijfsmodellen. Bovendien maakt het de transitie naar een slim energienet mogelijk.

Een succesverhaal

Netbeheerder Liander, onderdeel van Alliander, heeft drie pilots met FlexOVL gedaan in Leiden, Amsterdam en Zaltbommel. CGI’s IBOR heeft hierin een prominente rol gespeeld. Gemeenten en provincies krijgen meer grip op de verlichting in de openbare ruimte en kunnen sneller storingen verhelpen. Daarbij zijn zij niet meer afhankelijk van één leverancier. Het Open Smart Grid Platform levert bovendien een grote bijdrage aan het verlagen van het energieverbruik van de openbare verlichting. De kracht is dat gemeenten de effecten direct kunnen beïnvloeden. Zo zorgen CGI en Alliander samen voor een duurzame leefomgeving.

In de loop van 2015 wordt FlexOVL op grote schaal uitgerold in het gehele verzorgingsgebied van Liander, waardoor uiteindelijk 800.000 lichtmasten* in Nederland gemonitord en bestuurd worden via het open Smart Grid Platform. Alliander richt een zelfstandig bedrijf op dat zich focust op de ontwikkeling van het platform en de dienstverlening daaromheen. Er zijn al meerdere samenwerkingsverbanden ontstaan. Hierbij moet gedacht worden aan de inzet van het platform voor de controle van verkeersstromen en de besturing van bruggen op afstand.

Waarom CGI?

CGI is een voorloper op het gebied van smart grids en het beheren en besturen van objecten en helpt bij het bereiken van een duurzame energiemarkt met slimme, flexibele en kostenbesparende oplossingen. Door jarenlange ervaring hebben onze mensen een sterke visie ontwikkeld. Daarbij kijken we zowel naar het milieu als de financiën. We bieden u open protocollen en cloud-diensten, waarbij u betaalt voor wat u afneemt.

* = via circa 25.000 voedingspunten