Primary tabs

Optimaal vastgoedbeheer voor de vastgoedorganisatie van de Rijksoverheid

Effectief vastgoedbeheer kan overheden op een duurzame en kostenbesparende manier van goede werklocaties voorzien. De sleutel tot succes? De juiste data. Samen met het Rijksvastgoedbedrijf (RVB), de vastgoedorganisatie van de Nederlandse Rijksoverheid, ontwikkelde CGI een kernbedrijfssysteem met de naam ‘Een Nieuw Fundament’, een eigentijds platform voor flexibel, duurzaam en comfortabel vastgoedmanagement.

De uitdaging

In 2011 concludeerde de Algemene Rekenkamer in haar rapport ‘Vastgoed van het Rijk’ dat de Rijksoverheid onvoldoende overzicht had van haar vastgoed (grond, gebouwen en infrastructuur). Er was onvoldoende beeld van de bezittingen, de waarde en of locaties nog actief benut werden.

Na de uitkomst van het rapport stelde de overheid een systematisch overzicht op van haar eigendommen. Dit bleek echter nog maar het begin van haar vastgoedstrategie. Want onder meer onder invloed van het nieuwe werken veranderen behoeften. Er is een groeiende vraag naar het flexibel gebruik van gebouwen en naar het delen van deze locaties met andere overheidsdiensten. Met het juiste inzicht kunnen overheden sneller inspelen op deze gebruikersbehoeften. Bovendien zijn er bij flexibel gebruik van gebouwen besparingen mogelijk op energiekosten. Immers, een ruimte die tijdelijk niet wordt gebruikt hoeft niet gekoeld of verwarmd te worden. Energiebesparingen dragen weer bij aan de ambities van de overheid om de CO2- uitstoot te laten dalen.

De oplossing

Samen met het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) ontwikkelde CGI ‘Een Nieuw Fundament’ (ENF), een kernbedrijfssysteem dat de organisatie een solide fundament biedt voor effectief vastgoedbeheer. Het systeem is gebaseerd op het Oracle 12 eBS-platform en business intelligence. De vastgoeddienst koos een innovatieve contractaanpak passend bij zijn filosofie, waarin de regie bij de overheid ligt en de uitvoering zo veel mogelijk wordt overgelaten aan marktpartijen.

Een dashboard met de naam ARiE presenteert helder alle data in ENF, zoals kenmerken van gebouwen, de technische kwaliteit en het energieverbruik. Het dashboard geeft het RVB een perfect overzicht van zijn vastgoedvoorraad.  

Compleet overzicht van vastgoed voor ministeries en gemeenten

Optimaal vastgoedbeheer is voor alle overheden van belang om meer transparant, efficiënt en effectief met onroerend goed om te kunnen gaan.

Voor gemeenten is een actueel overzicht van al hun vastgoed en grondposities belangrijk, want zij gebruiken deze informatie om de juiste beleidsbeslissingen te nemen over bijvoorbeeld verkoop of verhuur. Voor het RVB vormt de informatie uit ENF de basis voor consolidatie van data met andere vastgoedbeheerders van het Rijk.

Door de waardedalingen en de beperkte ontwikkelmogelijkheden is grondbezit een groot probleem geworden voor verschillende overheden. Een goed inzicht in de voorraad is onontbeerlijk om in de komende jaren op dit gebied cruciale beslissingen te kunnen nemen.

Visie: data-analyse biedt belangrijke inzichten

Omdat de gebruikersbehoeften sneller veranderen is het belangrijk om beter vooruit te kunnen plannen. Het RVB gebruikt de data uit het ARiE-dashboard om masterplannen voor de toekomst te maken. Deze deelt de dienst met verschillende ministeries, waar ze onder meer worden gebruikt om toekomstscenario’s te schetsen.

Voor verhuizingen kunnen bijvoorbeeld verschillende scenario’s uitgewerkt worden, door uit te rekenen wat de impact is op de benutting van diverse locaties. Ook kan het gebruik van vastgoed verbeteren door precies te weten wat de bezetting is.

ENF profiteert van CGI’s Facility Optimization & Sustainability Framework, een oplossing die in eerste instantie voor de Amerikaanse overheid is ontwikkeld. Het framework helpt organisaties te investeren in de duurzaamheid van vastgoed, met behoud van het werkcomfort van medewerkers. Het geeft met business intelligence de juiste sturingsinformatie om gebouwen te beheren.

De data komen uit verschillende bronnen. Veel gebouwen zijn uitgerust met sensoren die bijhouden hoeveel mensen een gebouw binnengaan. Deze data maken duidelijk welke etages op dat moment niet in gebruik zijn, zodat de verwarming of koeling kan worden verlaagd. De informatie heeft ook andere toepassingsmogelijkheden, waaronder het verhogen van comfort en gemak. In de lift kunnen medewerkers bijvoorbeeld al geattendeerd worden op de etages met nog beschikbare flexplekken.

CGI ziet het als haar opdracht opdrachtgevers ook dergelijke, innovatieve toepassingen te laten ontdekken. We kijken dan ook uit naar het vervolg van onze samenwerking met het RVB naar een nog intelligenter gebouwgebruik.