Primary tabs

De huidige maatschappij verwacht dat mensen langer thuis blijven wonen of eerder vanuit het ziekenhuis naar huis gaan. Hierdoor wordt de thuiszorg voor zorgvragers steeds complexer. Dit betekent een grote uitdaging voor TSN Thuiszorg, dat onder deze lastige omstandigheden zijn tak voor huishoudelijk hulp al failliet zag gaan. Het overblijvende TSN Verzorging & Verpleging constateerde dat zijn sterk verouderde applicatielandschap te duur in beheer was en de organisatie onvoldoende ondersteunde. Bovendien zag het bestuur in dat de zorg door de inzet van innovatieve technologieën veel effectiever kon. Hierdoor zouden zorgverleners meer aandacht kunnen geven aan cliënten en eenvoudiger kunnen communiceren met collega’s.

Desgevraagd stelde CGI een advies op voor inrichting van een volledig nieuw systeem- en applicatielandschap en begeleiding van de implementatie daarvan. Het resultaat is ernaar. Niet alleen zijn de IT-kosten zijn nu voorspelbaar en schaalbaar, maar ook werken sinds 1 januari 2017 ruim 1.600 wijkzorgers digitaal met een tablet. De kantoormedewerkers in de ondersteunende diensten beschikken over een moderne desktopomgeving, gebaseerd op de virtuele werkplekdienstverlening van CGI. Zo nemen we TSN mee in de digitale transformatie en ‘ontzorgen we de zorg’ op het vlak van ICT.

Download PDF