Primary tabs

FNG Retail Services: optimale bediening merken Miss Etam, Promiss en Steps

Snel veranderende markten stellen steeds weer nieuwe eisen. In iedere branche moeten bedrijven wendbaar zijn om winstgevend en concurrerend te blijven en aandeelhouders tevreden te stellen. Hiervoor zijn feilloze processen, uitgebalanceerde proposities en effectieve communicatie nodig die de klanttevredenheid versterken. IT is de sleutel tot de business-transformatie die het behalen van deze doelen mogelijk maakt. Maar veel organisaties kampen met de automatiseringserfenis van de afgelopen decennia: een onoverzichtelijk, kostbaar en complex IT-landschap. Reden voor FNG Retail Services – bekend van de winkelketens Miss Etam, Promiss en Steps – om een forse moderniseringsslag te ondernemen.

De uitdaging

In april 2015 verkeerde de organisatie in zwaar weer. Maar na een doorstart met een nieuwe eigenaar, is er weer volop ruimte voor ambities. FNG Retail Services begeeft zich met vertrouwen op de markt en bedient modebewust Nederland met merken die elkaar versterken. Dit vraagt wel om een IT-infrastructuur waarop de nieuwe merken kunnen ‘landen’. Daarvoor diende de bestaande infrastructuur voor de backoffice applicaties bij Miss Etam, Promiss en Steps geharmoniseerd en gestandaardiseerd te worden, zodat het op één Shared Service Center-platform bij FNG Retail Services kan draaien. Daarnaast was het IT-beheer verdeeld over een aantal verschillende dienstverleners. Door de bestaande operatie zo optimaal mogelijk in te richten, kan FNG Retail Services de kosten omlaag brengen. Die opbrengsten kunnen dan weer aangewend worden om innovatie op IT-vlak door te voeren: de infrastructuur kan ‘up tot speed’ gemaakt worden, waardoor ook (an)organische groei (meer merken en uitbreiding met meer ondersteunende software) mogelijk wordt.

Ons antwoord

Onze aanpak omvatte allereerst het ‘plannen’ van de modernisatie-doelstellingen voor FNG Retail Services (bijvoorbeeld: het toevoegen van nieuwe merken aan een centrale platform) en de hiervoor benodigde informatie, het ‘vergaren’ van die informatie, het ‘meten’ van de kwaliteit en het ‘analyseren’. Dit alles leidt tot een optimaal transitieplan.

Onderlinge communicatie

Bij onze IT Modernization-aanpak is goede communicatie misschien wel de grootste succesfactor. Dat begon al bij de start van het project. Zo hielden we bij FNG Retail Services een gezamenlijke kick-off, waarbij het zogeheten GTO (Global Technology Operations) team kennis kon maken met de experts van FNG Retail Services. Een belangrijk startpunt, want zo ziet iedereen elkaar en weet eenieder met wie hij gaat samenwerken en communiceren: cruciaal bij elke transitie en inbeheername.

Infrastructure Discovery Appliance

Na de goede start volgde de uitgebreide inventarisatie. CGI-experts brachten samen met de experts van de opdrachtgever en (direct) betrokken leveranciers alle toepassingen in kaart, naar wens ondersteund met discovery tools. Dit gebeurde ook bij het IT landschap van Miss Etam, Promiss en Steps, waar we CGI’s IDA (Infrastructure Discovery Appliance) hebben ingezet. Dit is een tool die het netwerk scant en alle soft- en hardware in het netwerk inventariseert. Door zo het IT-landschap in kaart te brengen, wordt niet alleen helder wat er allemaal beheerd dient te worden, maar ook waar verbeteringen voor een ‘future proof’ IT-infrastructuur mogelijk zijn. Het is tevens de basis voor de monitoring. Dankzij IDA is immers helder waar precies welke servers staan, welke softwareapplicaties daarop draaien, et cetera. De gegevens uit de IDA tooling vormen de perfecte start voor gedegen IT Asset Management (ITAM). Na de inventarisatie kon direct worden bepaald of de afgesloten licenties voor de soft- en hardware overeenstemden met het actuele gebruik.

Toekomstbestendig

Onze gedegen aanpak gaf FNG Retail Services al na twee weken het vertrouwen de inbeheername aan ons over te dragen. Processen zijn verder gestandaardiseerd, geharmoniseerd en komen terecht op één centraal platform in Zoetermeer. De infrastructuur onder de backoffice applicaties is nu stabiel en onder beheer bij CGI. Deze stabiliteit is cruciaal voor een Retail formule als Miss Etam, Steps of Promiss. Een consument gaat niet gelijk elders winkelen als hij één negatieve ervaring bij het bestellen heeft. Maar als dit vaker gebeurt, ben je deze klant kwijt. FNG Retail Services kan nu met vertrouwen haar groeiambities realiseren. De infrastructuur wordt verder toekomstbestendig gemaakt, zodat nieuwe merken en nieuwe applicaties eveneens op het platform aangesloten kunnen worden. Ook daarbij gaan we FNG Retail Services ondersteunen. Ondertussen beheren we de IT op één centrale locatie voor ruim 200 vestigingen van Miss Etam, Promiss en Steps.