Primary tabs

Vanuit de innovatieagenda van de Europese Unie wordt de komende twee jaar ongeveer € 300 miljoen geïnvesteerd in de ontwikkeling en conceptualisatie van een digital manufacturing platform. Om een dergelijk platform te realiseren, is het van cruciaal belang om in ecosysteem te werken, waarbij de verschillende belanghebbende partijen nauw samenwerken. Om deze samenwerking te bevorderen, organiseert de EU op 15 en 16 oktober een seminar. CGI is een van de uitgenodigde partijen.

Presentatie Peter van Gulick over de trends in manufacturing (15 oktober,14.30 uur)

Peter van Gulick, Director Consulting en Expert Digital Manufacturing bij CGI, is een van de sprekers bij het EU-seminar. Op 15 oktober deelt Peter van Gulick in zijn presentatie, genaamd ‘2018 Client Global Insights and CGI perspectives on business and technology trends in Manufacturing’ de resultaten uit de jaarlijkse reeks klantinterviews die CGI houdt. Een digital manufacturing platform biedt de industrie tal van nieuwe technologieën, applicaties en services. Hierdoor speelt een dergelijk platform een steeds belangrijkere rol in het behalen van competitieve voordelen in de industrie. Verbeteringen zijn echter nodig om digital manufacturing platformen beter te laten integreren met bestaande technologieën en zo data uit de shop floor en logistieke processen beschikbaar te maken voor complementaire applicaties. De uitdaging is om het volledig potentieel van deze nieuwe concepten en technologieën te benutten, zodat een manufacturing organisatie mee kan bewegen met veranderingen.