For English see below

Innovatie start bij wat gebruikers nodig hebben. Dat betekent dat we op de veranderende motivaties, behoeftes en verwachtingen van gebruikers moeten anticiperen en deze moeten begrijpen. Customer Experience (CX) en User Experience (UX) focussen hierop. Een veel gestelde vraag is wat de relatie is tussen CX, UX en UI (User Interface). Hoewel de meeste ontwerpers de UX rechtstreeks beïnvloeden, moeten zij ook de grotere context van de CX begrijpen. De klantervaring is de som van iedere individuele stap in de reis. Voorbeelden hiervan zijn: gebruikers die prijsvergelijkingen uitvoeren, gebruikers die het product of de service proberen en gebruikers die uiteindelijk een beroep doen op klantenservice als aan hun behoeften niet wordt voldaan. Vanaf 17:00 uur ben je van harte welkom. We ontvangen je dan graag met een hapje en een drankje.

Locatie:

Kantoor CGI Eindhoven,
Flight Forum 3250,
5657 EW, Eindhoven

Program summary
Programma:
17:00 Ontvangst met hapje en drankje
18:00 Presentaties door Annemiek Hendriks, Kelly Meijers & Daniëlle Kloots
20:00 Eind met gelegenheid tot napraten

Wil je graag aanwezig zijn bij deze kennissessie? Schrijf je dan in vóór 27 maart via onderstaand formulier. Je ontvangt dan van ons een bevestiging. Voor meer informatie kan je contact opnemen door een email te sturen naar kennissessie.zuid.nl@cgi.com

Graag tot 3 april!

Registreren

 

English text

Innovation starts with the user needs, which means we have to understand and anticipate their changing motivations, needs and expectations. That is what Customer Experience (CX) and User Experience (UX) is focusing on. A frequently asked question is what the relationship is between CX, UX and UI (User Interface). Although most designers directly influence the UX, they also need to understand the larger context of the CX. The customer experience represents each step of the journey. Some examples of these steps are when users perform price comparisons, when users try the product / service and at the end when users are able to call the customer service if their needs are not met. 

Location:

Kantoor CGI Eindhoven,
Flight Forum 3250,
5657 EW, Eindhoven

Program summary in English
Program:
17:00 Welcome with food and drinks
18:00 Presentations by Annemiek Hendriks, Kelly Meijers & Daniëlle Kloots
20:00 Networking

If you want to join our session, please submit the registration form below before Monday March 27th. You will receive a confirmation of your submission by email. For more information please contact us via kennissessie.zuid.nl@cgi.com

We hope to see then!

Registration