Picture of Ad Buckens

Ad Buckens is een ervaren manager en expert op het gebied van cybersecurity. Hij heeft meer dan 15 jaar ervaring in dit werkveld bij publieke en private organisaties, als leidinggevende en inhoudelijk expert. Cybersecurity zit hem in het bloed, waardoor hij iedere dag weer blij is om actief te zijn in deze zeer interessante en dynamische omgeving.

Inhoudelijk focust Ad zich met name op de strategische en tactische kant van informatiebeveiliging. Daarbij legt hij de nadruk op security governance en risk management. Daarnaast heeft hij een persoonlijke interesse in nieuwe ontwikkelingen en innovaties, zoals de beveiliging van Internet of Things en de ontwikkelingen rondom cyber analytics.

Ad’s aanpak richt zich ook op ‘het waarom’ van de beveiligingskeuzes van zijn cliënten. Om te komen tot oplossingen met een toegevoegde waarde moet de oorzaak boven tafel komen. Niet altijd het gemakkelijkste pad om te bewandelen, maar wel het meest effectieve. De belangrijkste uitdaging in zijn werk is het identificeren van bedreigingen voor de processen van onze klanten en het samen opbouwen van het juiste weerbaarheidsniveau.

De mix van technische en menselijke factoren is wat Ad uitdaagt in zijn werk. De menselijke factor blijft echter een onverminderd groot risico voor de beveiliging van vertrouwelijke informatie. Aanvallers passen steeds vaker spear phishing toe, waarbij de aanval helemaal is toegespitst op het slachtoffer op basis van diens persoonlijke gegevens. Ook zien we dat naast phishing e-mails gebruik wordt gemaakt van phishing via social media, zoals Facebook en Twitter. Samen met zijn klanten probeert Ad Buckens de wereld dagelijks een stuk veiliger te maken.

Ad heeft een Master in Information Management op zak en bezit diverse certificaten op het gebied van informatiebeveiliging.