Primary tabs

Albert Vlug

Albert Vlug onderzoekt als technicus en filosoof veranderingen in het samenleven van mensen en de begeleiding daarvan met nieuwe technologie. Binnen het Erasmus MC heeft hij gedurende 15 jaar de samenwerking tussen eerste- en tweedelijnszorg onderzocht en vormgegeven via een standaard om informatie te delen. Als directeur bij Nictiz was hij verantwoordelijk voor de architectuur van het landelijk delen van epd-gegevens. Bij CGI is hij als Vice President Consulting Healthcare expert op het gebied van de verschuiving van focus op de behandelaar naar focus op de patiënt. Een verschuiving die met recht een verandering van paradigma genoemd mag worden. Het idee dat de patiënt zichzelf in eerste instantie het beste kan genezen en dat de arts daarbij kan helpen, heeft namelijk enorme consequenties voor de inrichting van de zorg en de informatiestromen die daarbinnen lopen.

Van deze auteur

Doorpakken in de zorg door het delen van data

17 July 2018 Binnen de zorg zijn er allerlei projecten rond patiëntparticipatie. Maar welke informatie geven we de patiënt en wat is voldoende om daarmee een actieve rol te pakken? Begrijpt de patiënt de informatie, zit er met andere woorden voldoende semantiek in? Grip op semantiek Die vraag werd verkend ...

Registratiedruk staat zorginnovatie in de weg

03 July 2018 Kwaliteitsindicatoren tonen aan dat 90 procent van de geboden zorg goed gaat in Nederland. Dat wil zeggen: behandelingen worden volgens de richtlijnen uitgevoerd en het resultaat van die behandelingen voldoet aan de normen. Een prachtige uitkomst van al het gezwoeg van de duizenden artsen ...

Hoe overleeft u de wettelijke deadlines van de AVG?

07 November 2017 Vanaf 25 mei 2018 moeten alle organisaties onze privacy serieus nemen. Dan is, na een implementatietermijn van twee jaar, de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming echt van kracht. Veel zorgaanbieders staan voor een probleem: ze hebben geen idee hoe ze bij de patiëntendata die ze beheren ...