Primary tabs

Dorita Goeijenbier

Van deze auteur

Blijf investeren en elkaar inspireren in de energietransitie!

09 March 2017 De overgang naar een duurzame samenleving zal een enorme impact hebben op ons dagelijkse doen en laten. Het is een transitie die – zoals bij elke grootschalige verandering – veel vragen oproept. Om die te beantwoorden kunnen we over de grens inspiratie opdoen en binnen de grenzen van ons land de ...

Hoe zorgen we ervoor dat de BV Nederland óók in de toekomst over voldoende energie beschikt?

14 February 2017 De energietransitie verandert niet alleen de energiemarkt. Ook voor onze economie en samenleving is dit een evolutie met grote gevolgen. Of wellicht zelfs een revolutie: om alles in goede banen te leiden is een grootschalige Digitale Transformatie nodig, waardoor op centraal en decentraal niveau ...

Interconnecties: sleutel tot duurzame Europese energiemarkt

25 November 2015 Enkele weken geleden was ik voor mijn werk in Finland. Dat land werkt aan de ontwikkeling van de elektriciteitsmarkt in de Nordics. Daarbij is samenwerking tussen landen de sleutel om een optimale energiemarkt te realiseren. Maar een land als IJsland is volledig geïsoleerd; de huidige ontwikkelingen ...