Primary tabs

Laurens Lapré

Over Laurens Lapré

Laurens is actief binnen het domein verkeer en vervoer sinds 1995. De laatste 10 jaar werkt hij aan intelligente transportsystemen (ITS) en slimme mobiliteitsdiensten, zowel voor overheid als commerciële marktpartijen. Hij heeft binnen de automotive industrie gewerkt aan connected services portfolio’s. Voor overheden is hij actief als ITS- en mobiliteitsbeleidsadviseur voor grootschalige ITS-projecten. Verder is hij betrokken bij verschillende ITS-netwerkorganisaties, treedt op als voorzitter en geeft regelmatig lezingen en interviews.

Laurens werkt aan thema’s, zoals smart mobility, ITS, vraagbeïnvloeding, gedragsverandering, gamification, big data en mobility analytics, informatie-deling en ketenknoopunten.

Van deze auteur

Dit zijn de troeven van Rotterdam voor duurzame mobiliteit

02 March 2020 Om de stevige doelstellingen van het klimaatakkoord te halen, zijn verregaande maatregelen rond mobiliteit nodig. In Rotterdam zetten we in op een grootschalige en duurzame gedragsverandering van reizigers én op een slimme infrastructuur.  Auteurs: Laurens Lapré, Vice President, Consulting Expert ...

Duurzame mobiliteit vraagt een breed perspectief op alle infrastructuren

26 November 2019 In de komende jaren zal de agenda in de mobiliteitswereld bepaald worden door de thema’s uitstoot, stedelijke bereikbaarheid en grootschalig onderhoud van infrastructuur, met een toenemende aandacht voor duurzaamheid. De klimaatakkoorddoorrekeningen van het CBS[1] geven aan dat de huidige ...

Van sensor tot service: asset management optimaliseren en verduurzamen met data

12 October 2017 In de komende decennia komt de civiele infrastructuur in Nederland steeds verder onder druk te staan. Veel van deze assets zijn toe aan vervanging of renovatie. Daarnaast neemt de algehele verkeersdrukte toe in ons kleine land. Bovendien zorgen de stijgende zeespiegel en extreme weersomstandigheden ...