Primary tabs

robert stegwee

Robert is een gedreven adviseur op het snijvlak van ICT en organisatie met een passie voor het verbeteren van de zorg. Hij is sinds september 2016 in dienst bij CGI en houdt zich met name bezig met de standaardisatie van zorginformatie. Digitale transformatie en eHealth ziet Robert daarbij als essentiële voorwaarden om de zorg duurzaam te kunnen blijven leveren in het licht van de veranderingen in de samenleving. Robert inspireert groepen bij het formuleren en uitvoeren van een doelgerichte strategie voor het ontwikkelen en invoeren van toepassingen. Hij daagt hen uit om vanuit de waarde voor diverse belanghebbenden te denken. Robert schakelt gemakkelijk van de individuele motivatie van patiënt en professional, via het beleid binnen de organisatie, naar de doelstellingen op regionaal, landelijk en internationaal niveau. Zijn werk bij CGI combineert Robert met enkele bestuursfuncties. Zo is hij bestuurslid van HL7 Nederland, voorzitter van de Europese CEN Technische Commissie Health Informatics en lid van de Joint Initiative Council on Global Health Informatics Standardization.

Van deze auteur

eHealth maakt de zorg weer betaalbaar

16 April 2019 Een zorginnovatieplatform levert patiënten en zorgverleners real-time zorgdata voor eHealthoplossingen en Value Based Healthcare (VBHC). Door stapsgewijs, binnen de eigen zorggroep of zorginstelling initiatieven op te zetten, komt VBHC sneller van de grond. Voorwaarde is wel dat de basiszorg en ...