Primary tabs

samuel

Nederland verstedelijkt steeds sneller en de ruimte hiervoor is beperkt. Tegelijkertijd is er sprake van krimpgebieden met een verschraling van voorzieningen. Een aantal regio’s is steeds moeilijker te bereiken, de leefbaarheid staat hier onder druk. Sinds 2010 is Samuel de Groot werkzaam als Director Consulting bij CGI. Hij is betrokken bij vraagstukken van overheden en bedrijven over het toegankelijk, leefbaar en productief houden van omgevingen en hoe dit op duurzame wijze kan. Genoeg uitdaging de komende jaren ondermeer op het gebied van mobiliteit en ruimtelijke invulling. Daarbij rekening houden met de steeds hogere eisen van burgers. Geen nieuw beton of asfalt, maar slim gebruikmaken van informatietechnologie. Met innovatieve datamodellen en analyses pakken we de problemen van vandaag én morgen aan. Samuel is onder andere betrokken bij de ontwikkeling van dynamische 3D-modellen en is de bedenker van een nieuwe vorm van burgerparticipatie.

Van deze auteur

Een Smart City bouw je samen, in je eentje bouw je alleen luchtkastelen

19 June 2018 In 2050 wonen en werken rond de 9 miljard mensen in onze steden. Om deze stedelijke omgevingen op een duurzame wijze leefbaar, toegankelijk en productief te houden, kunnen we gebruik maken van allerlei slimme ICT-oplossingen. Een zogeheten ‘Smart City’ bouw je echter niet in je eentje. Het is een ...