Primary tabs

cgi-nl-ernst-boere

Ernst is sinds 1997 werkzaam bij CGI en heeft veel ervaring met het werken op het grensvlak van business en ICT ontwikkeling als business analist. Hij heeft ervaring met agile ontwikkeling en is gecertificeerd in SCRUM, SAFE. De laatste jaren werkt hij als service designer aan de verbetering van applicaties door klanten en medewerkers. In zijn werk maakt hij dagelijks gebruik van Service Design Thinking en is lid van het kernteam van de practice CX/UX binnen CGI.

In moderne bedrijfsvoering is een goede beleving van klanten, burgers en/of medewerkers een kritische succesfactor voor het succesvol zijn van organisaties: het is bewezen dat een goede beleving leidt tot een hogere tevredenheid, een hogere omzet en hogere winsten. Een goede beleving komt niet vanzelf. Het vraagt een nauwe samenwerking met de doelgroep door het uitvoeren van research, het maken en testen van prototypes en het publiceren van de nieuwe software.

Ernst helpt graag organisaties om de beleving van het klanten te verbeteren, gebruik makend van Service Design Thinking en CGI proposities zoals design workshops, design expert assessments, design sprints en rapid prototyping.

Van deze auteur

UX, CX of BX? Welk type design heb ik nodig voor een positieve beleving van mijn klanten?

14 January 2021 In mijn vorige blog heb ik het belang van design aangetoond met een toelichting op de diverse vormen van Design: User Experience (UX), Customer Experience (CX) en Business Experience (BX): UX richt zich op de enkelvoudige interactie binnen één applicatie, CX richt zich op het volledig proces voor ...

UX, CX of BX? Het belang van design voor de beleving van uw klanten

02 November 2020 Een positieve klantbeleving wordt steeds belangrijker in de huidige tijd. Waarom hechten steeds meer commerciële organisaties en overheden belang aan User Experience (UX) en Customer Experience (CX)? Uit diverse onderzoeken blijkt dat een positieve beleving van een product of dienst extra omzet en ...