Picture of Samuel de Groot

Nederland verstedelijkt steeds sneller en de ruimte hiervoor is beperkt. Tegelijkertijd is er sprake van krimpgebieden met een verschraling van voorzieningen. Een aantal regio’s is steeds moeilijker te bereiken, de leefbaarheid staat hier onder druk. Sinds 2010 is Samuel de Groot werkzaam als Director Consulting bij CGI. Hij is betrokken bij vraagstukken van overheden en bedrijven over het toegankelijk, leefbaar en productief houden van omgevingen en hoe dit op duurzame wijze kan. Genoeg uitdaging de komende jaren ondermeer op het gebied van mobiliteit en ruimtelijke invulling. Daarbij rekening houden met de steeds hogere eisen van burgers. Geen nieuw beton of asfalt, maar slim gebruikmaken van informatietechnologie. Met innovatieve datamodellen en analyses pakken we de problemen van vandaag én morgen aan. Samuel is onder andere betrokken bij de ontwikkeling van dynamische 3D-modellen en is de bedenker van een nieuwe vorm van burgerparticipatie.